Categories
General

News

Nếu bạn là người mộ đạo, bạn sẽ thấy việc này giống như là đi gặp Chúa vậy”- Đó là câu nói của George Smoot, thuộc Viện Nghiên cứu Quốc gia tại Lawrence Berkeley, vào một buổi báo cáo năm 1992 của ông về việc nghiên cứu các dao động nhỏ của bức xạ tàn dư từ vụ nổ Bigbang. Smoot (một trong những người đạt giải Nobel vật lý 2006) cho rằng có khả năng các thăng giáng nhiệt độ của bức xạ vi ba nền, được đo đạc bởi vệ tinh COBE, sẽ tiết lộ các nguyên nhân hình thành nên thiên hà, các sao, hành tinh và cả sự sống.