[20-12-2014 07:54 PM] tôi muốn đ.ụ em Như: má của Như giới thiệu bài hát cho cô ấy mà phải kô? [20-12-2014 06:15 PM] tôi muốn đ.ụ em Như: tiến sĩ Ngô Đức Thế cho tôi hỏi chút đi.... [20-12-2014 06:15 PM] tôi muốn đ.ụ em Như: Vạn Lý Độc Hành administrator đó [20-12-2014 06:14 PM] tôi muốn đ.ụ em Như: tôi muốn tìm Vạn Lý Độc Hành.... [20-12-2014 06:05 PM] tôi muốn đ.ụ em Như: Vạn Lý ơi tôi có bị hoang tưởng hay kô? hãy trả lời tôi đi... má của Như giới thiệu bài hát cho cô ấy mà phải kô? [20-12-2014 06:04 PM] tôi muốn đ.ụ em Như: Như