[01-11-2014 12:01 AM] Trần Thành yêu Quỳnh Như: tụi ÔtôSàiGòn nó báo công an bắt tui....... cứu tôi với....!!