[08-04-2015 09:38 PM] tubaroi: [08-04-2015 09:38 PM] tubaroi: Tiếp tục sự nghiệp quét dọn thôi. [08-04-2015 09:37 PM] tubaroi: Nhà mới mở cửa lại thì rác lại tràn vào quá nhanh. [08-04-2015 04:00 PM] tubaroi: [08-04-2015 04:00 PM] tubaroi: Tưởng vĩnh viễn không gặp anh em rồi chứ [08-04-2015 03:59 PM] tubaroi: [07-04-2015 11:19 AM] lx2r: Chúc mừng diễn đàn đã hoạt động trở lại [03-04-2015 05:46 PM] Skywalker: Cảm ơn Mr. Nguyễn Ngọc Sơn đã cầm khóa và bảo hộ diễn đàn. [03-04-2015 05:41 PM] sonnn52: May quá vẫn còn lưu pass tự động [03-04-2015 05:40 PM] sonnn52: Hi