..::Vật Lý Việt Nam::..  


Trang Chủ Tạp Chí VLVN Thư Viện Thành Viên Xuất Sắc Bảng Xếp Hạng Theo Tháng Bản Rút Gọn
Trở lại   ..::Vật Lý Việt Nam::.. > Classical Physics - Vật lý cổ điển > Tuyển tập các bài tập vật lý đại cương > BT Điện từ
Ghi Danh Hỏi/ÐápLuật Diễn Đàn Thành Viên Lịch Tìm Kiếm Bài Trong Ngày Ðánh Dấu Ðã Ðọc

Trả lời
 
Ðiều Chỉnh Xếp Bài
Old 05-09-2011, 12:41 PM   #1
tran anh tan
Junior Member
 
Tham gia: Aug 2011
Quốc gia:
Giới tính: Male
Bài gửi: 24
tran anh tan is on a distinguished road
Chê bai: 1
Bị chê 0 lần trong 0 bài
Cám ơn: 0
Được cám ơn 13 lần trong 6 bài
Smile 500 bai tap vat ly 11

Bài tập phần : Tĩnh điện học


Bài 1. Hai diện tích điểm bằng nhau, đặt trong chân không, cách nhau một khoảng r1= 2cm. Lực đẩy giữa chúng là N.
a. Tìm độ lớn của các điện tích đó
b. Khoảng cách r2 giữa chúng là bao nhiêu để lực tác dụng là F2 = 2,5.10-4 N.
Bài 2. Cho hai điện tích điểm q1 và q2 đặt cách nhau một khoảng r = 30cm trong không khí, lực tác dụng giữa chúng là F0. Nếu đặt chúng trong dầu thì lực này bị yếu đi 2,25 lần. Vậy cần dịch chúng lại một khoảng bằng bao nhiêu để lực tương tác giữa chúng vẫn bằng F ?
Bài 3. Hai điện tích điểm đặt cách nahu 1 m trong không khí thì đẩy nhau một lực F = 1,8 N. Độ lớn điện tích tổng cộng là 3.10-5 C. Tính điện tích mỗi vật.
Bài 4. Hai quả cầu giống nhau, mang điện, đặt cách nhau một đoạn r = 20 cm, chúng hút nhau một lực F1 = 4.10-3N. Sau đó, cho chúng tiếp xúc và lại đưa ra vị trí cũ thì thấy chúng đẩy nhau bằng một lực F2 = 2,25.10-3 N. Hãy xác định điện tích ban đầu của mỗi quả cầu.
Bài . Hai điện tích q1 = 4.10-8 C, q2 = -4.10-8 C đặt tại hai điểm A, B cách nhau một khoảng a = 4 cm trong không khí. Xác định lực tác dụng lên điện tích điểm q = 2.10-9 C khi:
a. q đặt tại trung điểm O của AB.
b. q đặt tại M sao cho AM = 4 cm, BM = 8 cm.
Bài 82. Ba điện tích điểm q1 = 27.10-8 C; q2 = 64.10-8 C, q3 = -10-7 C đặt tại ba đỉnh của tam giác ABC vuông tại C.
Cho AC = 30 cm; BC = 40 cm.
Xác định lực tác dụng lên q3. Hệ thống đặt trong không khí.
Bài 83. Hai điện tích điểm +q và -q đặt tại hai điểm A và B cách nhau 2d trong không khí. Xác định lực tác dụng lên điện tích q0 = q đặt tại điểm M trên đường trung trực của AB, cách AB một đoạn x.
áp dụng bằng số: q = 10-6 C; d = 4 cm; x = 3 cm.
Bài 84. Hai quả cầu có cùng khối lượng m = 10g, tích điện q và treo vào hai dây mảnh, dài l = 30 cm vào cùng một điểm. Một quả cầu được giữ cố định tại vị trí cân bằng, dây treo quả cầu thứ hai lệch một góc = 600 so với phương đứng. Xác định điện tích q. Cho g = 10m/s2.
Bài 85. Người ta treo hai quả cầu nhỏ có khối lượng bằng nhau m = 1g bằng những dây có cùng độ dài l = 50 cm. Khi hai quả cầu tích điện bằng nhau, cùng dấu, chúng đẩy nhau và cách nhau r1 = 6cm.
a. Tính điện tích mỗi quả cầu
b. Nhúng cả hệ thống vào rượu có hằng số điện môi = 27. Tính khoảng cách r2 giữa 2 quả cầu khi cân bằng. Bỏ qua lực đẩy Archimede. Lấy g = 10m/s2.
Bài 86. Hai quả cầu nhỏ giống nhau, cùng khối lượng m, bán kính r, điện tích q được treo bằng hai dây mảnh có cùng chiều dài l vào cùng một điểm. Do lực tương tác Coulomb, mỗi dây lệch 1 góc so với phương đứng. Nhúng hai quả cầu vào dầu có hằng số điện môi = 2 người ta thấy góc lệch của mỗi dây vẫn là . Tính khối lượng riêng D của quả cầu, biết khối lượng riêng của dầu là D0¬¬ = 0,8.103 kg/m3.
Bài 87. Cho ba điện tích cùng độ lớn q đặt ở ba đỉnh của một tam giác đều cạnh a trong không khí. Xác định lực tác dụng của hai điện tích lên điện tích thứ ba. Biết có một điện tích trái dấu với hai điện tích kia.
Bài 88. Cho ba điện tích cùng độ lớn q đặt ở ba đỉnh của một tam giác đều cạnh a trong không khí. Xác định lực tác dụng lên điện tích q0 = +q tại tâm O của tam giác trong các trường hợp
a. Các điện tích q cùng dấu
b. Một điện tích trái dấu với hai điện tích kia
Bài 89. Hai điện tích dương q1 = q và q2 = 4q đặt cách nhau một đoạn d trong không khí. Phải đặt điện tích q0 ở đâu, bằng bao nhiêu để q0 nằm cân bằng.
Bài 90. Giải lại bài trên trong trường hợp cả ba điện tích nằm cân bằng
Bài 91. Tại ba đỉnh của tam giác đều cạnh a đặt ba điện tích dương q. Phải đặt điện tích q0 ở đâu, bằng bao nhiêu để hệ cả 4 điện tích nằm cân bằng.
Bài 92. Bốn điện tích cùng loại có độ lớn q đặt tại 4 đỉnh của một hình vuông cạnh a trong không khí. Xác định lực tác dụng của ba điện tích lên điện tích thứ tư.
Bài 93. Giải lại bài toán trên trong trường hợp hai điện tích dương, hai điện tích âm nằm xen kẽ nhau.
Bài 94. Trong bài 92 phải đặt điện tích q¬0 ở đâu để hệ 5 điện tích cân bằng.
Bài 95. Trong nguyên tử hiđro, electron chuyển động tròn đều quanh hạt nhân theo quỹ đạo có bán kính r = 5.10-9 cm.
a. Xác định lực hút tĩnh điện tích giữa hạt nhân và electron.
b. Xác định vận tốc góc của electron (tính ra vòng/s)
Bài 96. Một điện tích điểm Q = 10-6C đặt trong không khí
a. Xác định cường độ điện trường tại điểm cách điện tích 30cm
b. Đặt điện tích trong chất lỏng có hằng số điện môi = 16. Điểm có cường độ điện trường như câu a cách điện tích bao nhiêu?
Bài 97. Hai điện tích q1 = -10-6 C, q2 = 10-6 C đặt tại hai điểm A, B cách nhau 40cm trong chân không. Xác định vectơ cường độ điện trường tại
a. M là trung điểm của AB
b. N có AN = 20cm; BN = 60cm.
Bài 98.Tại ba đỉnh của tam giác vuông ABC, AB = 30cm, AC = 40cm đặt ba điện tích dương q1 = q2 = q3 = q = 10-9 C.
Xác định tại chân đường cao hạ từ đỉnh góc vuông xuống cạnh huyền.
Bài 100. Tại ba đỉnh A, B, C của hình vuông cạnh a trong chân không đặt ba điện tích dương q. Xác định cường độ điện trường:
a. Tại tâm O của hình vuông
b. Tại đỉnh D.
Bài 101. Tại ba điểm A, B, C trong không khí tạo thành tam giác vuông tại A; AB = 4cm; AC = 3cm. Tại A đặt q1 = -2,7.10-9 C, tại B đặt q2. Biết tổng hợp tại C có phương song song AB. Xác định q2 và E tại C.
Bài 102.
Hai điện tích +q và -q (q > 0) đặt tại hai điểm A, B với AB = 2a trong không khí.
a. Xác định cường độ điện trường tại M nằm trên trung trực của AB, cách AB một đoạn x.
b. Tính x để EM cực đại và tính giá trị cực đại này.

Bài 103
Hai điện tích q1 = 4q > 0 và q2 = - q đặt tại hai điểm A và B cách nhau 9 cm trong chân không. Xác định điểm M để cường độ điện trường tổng hợp tại đó bằng 0.

Bài 104
Cho ba điện tích điểm q1, q2, q3 đặt tại ba đỉnh A, B, C của hình vuông ABCD trong không khí. Xác định hệ thức giữa q1, q2, q3 để cường độ điện trường tại D bằng không.

Bài 105
Một quả cầu nhỏ, khối lượng m = 20g mang điện tích q = 10-7 C được treo bởi dây mảnh trong điện trường đều có vectơ nằm ngang. Khi quả cầu cân bằng, dây treo hợp với phương đứng một góc = 300. Tính độ lớn của cường độ điện trường; cho g = 10 m/s2.

Bài 106
Một giọt chất lỏng tích điện có khối lượng 2.10-9 g nằm cân bằng trong điện trường đều có phương thẳng đứng, có E = 1,25.105 V/m. Tính điện tích của giọt chất lỏng và số electron thừa hoặc thiếu trên giọt chất lỏng đó. Lấy g = 10m/s2.
Bài 107
Một quả cầu nhỏ, bằng kim loại có bán kính 1 mm đặt trong dầu. Hệ thống đặt trong điện trường đều, hướng thẳng đứng từ trên xuống, E = 106 V/m. Tìm điện tích của quả cầu để nó nằm lơ lửng trong dầu. Cho khối lượng riêng của kim loại và dầu là D = 2,7.103 kg/m3.; D0 = 800 kg/m3. Lấy g = 10 m/s2.

Bài 108
Một electron ở trong một điện trường đều thu gia tốc a = 1012 m/s2. Hãy tìm:
a. Độ lớn của cường độ điện trường.
b. Vận tốc của electron sau khi chuyển động được 1 s. Cho vận tốc ban đầu bằng 0.
c. Công của lực điện trường thực hiện được trong sự dịch chuyển đó.
d. Hiệu điện thế giữa điểm đầu và điểm cuối của đường đi trên.

Bài 109
Cho hai điện tích điểm q1 = 10-8C; q2 = 4.10-8C đặt cách nhau 12 cm trong chân không. Tính điện thế của điện trường gây ra bởi hai điện tích trên tại điểm có cường độ điện trường bằng 0.

Bài 110
Có ba điện tích điểm q1 = 10-8C; q2 = 2.10-8C; q3 = -3.10-8C đặt tại ba đỉnh của tam giác đều ABC cạnh a = 10cm trong không khí.
a. Xác định điện thế tại tâm O và chân đường cao H kẻ từ A.
b. Tính công của lực điện trường khi electron di chuyển từ O đến H.

Bài 111
Một electron bay dọc theo đường sức của điện trường đều với vận tốc v0 = 106 m/s và đi được quãng đường d = 20 cm thì dừng lại. Tìm độ lớn của cường độ điện trường E.

Bài 112
Ba điểm A, B, C nằm trong điện trường đều sao cho song song với CA. Cho AB AC và AB = 6 cm, AC = 8 cm.
a. Tính cường độ điện trường E, UAB và UBC Biết UCD= 100V (D là trung điểm của AC).
b. Tính công của lực điện trường khi electron di chuyển từ B đến C; từ B đến D.

Bài 113
Hai electron ở rất xa nhau cùng chuyển động lại gặp nhau với cùng vận tốc ban đầu v0 = 106 m/s. Hãy xác định khoảng cách r nhỏ nhất mà hai electron có thể tiến lại gần nhau.
Bài 114
Hai điện tích 9q và -q được giữ chặt tại hai điểm A, B trong chân không (AB = d). Một hạt điện tích q, khối lượng m chuyển động dọc theo đường thẳng AB từ rất xa đến. Tìm vận tốc ban đầu của hạt m để có thể đến được B. Bỏ qua tác dụng của trọng trường.

Bài 115
Một electron chuyển động với vận tốc đầu v0 = 4.107 m/s trên đường nằm ngang và bay vào điện trường của một tụ điện, vuông góc với các đường sức. Các bản tụ dài l = 4cm và cách nhau d = 1,6 cm. Chu U = 910V.
a. Lập phương trình quỹ đạo và xác định dạng quỹ đạo của electron trong điện trường.
b. Tính vận tốc electron khi vừa ra khỏi điện trường và độ lệch so với phương ban đầu.

Bài 116
Các bản của tụ điện phẳng có dạng hình chữ nhật, chiều rộng a = 5 cm, chiều dài b = 10 cm đặt cách nhau d = 2 cm trong không khí. Tụ được tích điện Q = 4.10-10C. Một electron bay vào điện trường của tụ với vận tốc đầu có phương song song và dọc theo chiều dài của các bản tụ, cách bản tích điện dương một khoảng .
a. Hỏi v0 phải có giá trị tối thiểu là bao nhiêu để electron có thể bay hết chiều dai b của bản tụ và bay ra khỏi tụ điện trên.
b. Xác định động năng của electron ngay khi bay ra khỏi tụ điện trên nếu vận tốc ban đầu v0 của electron có giá trị nhỏ nhất trên.

Bài 117
Một electron bay vào khoảng không gian giữa hai bản kim loại tích điện trái dấu với vận tốc v0 = 2,5.107 m/s theo hướng hợp với bản tích điện dương một góc =150. Độ dài mỗi bản l = 5cm, khoảng cách giữa hai bản d = 1cm. Tính hiệu điện thế giữa hai bản, biết bằng khi ra khỏi điện trường giữa hai bản tụ, electron chuyển động theo hướng song song với hai bản.

Bài 118
Cho ba bản kim loại phẳng A, B, C đặt song song với nhau, tích điện đều, cách nhau các khoảng d1 = 2,5cm; d2 = 4cm. Biết điện trường giữa các bản là đều, có độ lớn E1 = 8.104 V/m; E¬2¬ = 105 V/m và có chiều như hình vẽ. Nối bản A với đất (VA = 0), hãy tính các điện thế VB, VC của hai bản B, C.

Bài 119
Một tụ điện phẳng không khí, có hai bản hình tròn bán kính R = 6cm đặt cách nhau d = 0,5 cm. Đặt vào hai bản một hiệu điện thế U = 10V.
Hãy tính: điện dụng của tụ, điện tích của tụ, năng lượng của tụ.

Bài 120
Một tụ phẳng không khí có điện dung C0 = 0,1 F ược tích điện đến hiệu điện thế U = 100V.
a. Tính điện tích Q của tụ
b. Ngắt tụ khỏi nguồn. Nhúng tụ vào điện môi lỏng có = 4. Tính điện dung, điện tích và hiệu điện thế của tụ lúc này.
c. Vẫn nối tụ với nguồn rồi nhúng vào điện môi lỏng trên. Tính như câu b.

Bài 121
a. Tính điện dung của tụ điện phẳng không khí có điện tích mỗi bản S = 100cm2, khoảng cách giữa hai bản d = 2mm.
b. Nếu đưa vào giữa hai bản lớp điện môi dày d’=1mm ( = 3) thì điện dung của tụ là bao nhiêu?

Bài 122
Thay lớp điện môi bằng bản kim loại có cùng bề dày. Tính điện dung của tụ lúc này.
Điện dung của tụ có phụ thuộc vào vị trí lớp điện môi hoặc bản kim loại không?

Bài 123
Một tụ điện phẳng với điện môi là không khí, có hai bản cách nhau là d, mỗi bản có diện tích là S.
Người ta đưa vào một lớp điện môi có diện tích , có bề dày và có hằng số điện môi = 4 (như hình)
Điện dung của tụ điện tăng lên hay giảm đi bao nhiêu lần so với khi chưa có điện môi.

Bài 124
Tụ phẳng không khí có điện dung c = 1nF được tích điện đến hiệu điện thế U = 500V.
a. Tính điện tích Q của tụ.
b. Ngắt tụ khỏi nguồn, đưa hai bản tụ ra xa để khoảng cách tăng gấp 2. Tính C1, Q1, U1 của tụ.
c. Vẫn nối tụ với nguồn, đưa hai bản tụ ra xa như trên. Tính C2, Q2, U2.
Bài 125
Một tụ điện phẳng có diện tích mỗi bản S = 56,25 cm2, khoảng cách giữa hai bản d = 1cm.
a. Tính điện dung của tụ điện khi đặt tụ trong không khí.
b. Nhúng tụ vào điện môi lỏng có hằng số điện môi =8 sao cho điện môi ngập phân nửa tụ. Tính điện dung, điện tích vào hiệu điện thế giữa hai bản tụ khi:
+ Tụ vẫn được nối với hiệu điện thế U = 12V.
+ Tụ đã tích điện với hiệu điện thế U = 12V, sau đó ngắt khỏi nguồn rồi nhúng vào điện môi.

Bài 126
Cho các tụ điện: C1 = 10 F; C2 = 6 F; C3 = 4 F được mắc vào hiệu điện thế U = 24V như hình.
Hãy tìm điện dung của bộ tụ, điện tích và hiệu điện thế trên mỗi tụ.

Bài 127
Cho bộ tụ như hình
Biết C1 = C2 = 6 F; C3 = C4 = 3 F; U = 12V.
Hãy tính điện dung bộ tụ, điện tích và hiệu điện thế trên mỗi tụ.

Bài 128
Tính điện dung của bộ tụ, điện tích mỗi tụ.
Biết C1 = 2 F ; C2 = 4 F; C3 = C4 = 6 F; U = 20V.

Bài 129
Cho 4 tụ mắc với nhau như hình. Khi dùng hai chốt 1, 2 hoặc hai chốt 1, 3 thì điện dung cả bộ vẫn không đổi. Tìm hệ thức hệ giữa các điện dung của các tụ.

Bài 130
Tụ xoay gồm 30 bản, mỗi bản có dạng nửa hình tròn bán kính R = 5cm, khoảng cách giữa hai bản liên tiếp d = 1mm. Phần diện tích đối diện giữa hai bản có dạng hình quạt mà góc ở tâm là .
Tính điện dung của tụ khi góc ở tâm là . Từ đó suy ra giá trị điện dung lớn nhất của tụ có thể có. Cho điện môi là không khí.

Bài 131
Bốn tấm kim loại phẳng giống nhau, đặt song song cách đều nhau như hình. Nối A, C với nhay rồi nối B, D với nguồn U = 12V. Sau đó ngắt nguồn. Tìm hiệu điện thế giữa B, D nếu sau đó:
a. Nối A với B bằng dây dẫn.
b. Không nối A, B nhưng lấp đầy khoảng giữa B, D bằng điện môi có =4.
Bài 132
Cho mạch tụ như hình vẽ
Biết C1 = 1 F ; C2 = 4 F; C3 = 2 F, C4 = 3 F; C5 = 6 F; UAB = 12V. Hãy tính
a. Điện dung của bộ tụ
b. Điện tích và hiệu điện thế mỗi tụ

Bài 133
Cho bộ tụ được mắc như hình. Biết các tụ có điện dung bằng nhau
a. Cho ¬UAB = 88V, tính UMN, UPQ.
b. Biết UMN = 5,5V, tính UAB, UPQ.

Bài 134
Cho mạch điện như hình vẽ
Biết C1 = 1 F ; C2 = 3 F; C3 = 2 F, U = 12V.
Tính UMN khi
a. C4 = 6 F
b. C4 = 2 F

Bài 135
Các tụ giống nhay được mắc như sơ đồ. Điện dung mỗi tụ là C0.
a. Tìm điện dung của bộ tụ.
b. Tìm điện tích trên tụ C3 biết C0 = 1 F; UAB = 12V.

Bài 136
Có một số tụ giống nhau, mỗi tụ có điện dung C0 = 2 F. Hãy tìm số tụ tối thiếu và cách mắc để diện dung của bộ tụ là
a. 3,2 F
b. 1,2 F

Bài 137
Cho mạch tụ như hình vẽ
Biết C1 = 2 F ; C2 = 10 F; C3 = 5 F; U2 = 10V.
Tính điện tích và hiệu điện thế trên mỗi tụ.

Bài 138
Ba tụ điện như nhau được mắc vào mạch như hình vẽ.
Biết U1 = 3V, U2 = 1,5 V.
Hãy tính UAB, UBO và UCO.
Bài 139
Tụ điện C1 = 2 F được tích điện đến hiệu điện thế U¬1 = 300V; tụ C2 = 3 F tích điện đến hiệu điện thế U2 = 400V.
a. Nối hai bản tích điện cùng dấu với nhau.
b. Nối hai bản tích điện trái dấu với nhau.

Bài 140
Cho mạch tụ như hình vẽ
Biết C1 = 1 F ; C2 = 3 F; C3 = 4 F; C4 = 2 F; U = 24V.
a. Tính điện tích các tụ khi K mở.
b. Tìm điện lượng qua khoá K khi K đóng.

Bài 141
Cho mạch điện như hình vẽ
Biết U1 = 12V; U2 = 24V; C1 = 1 F; C2 = 3 F. Lúc đầu khoá K mở.
a. Tính điện tích và hiệu điện thế trên mỗi tụ
b. Khoá K đóng lại. Tính điện lượng qua khoá K.
c. Sau đó ta lại mở khoá K. Tính điện tích trên các tụ lúc này.

Bài 142
Cho mạch điện như hình
Biết C1 = 2 F ; C2 = 6 F; C3 = 4 F; U = 40V. Ban đầu K mở, các tụ chưa tích điện.
a. Tìm điện tích và hiệu điện thế các tụ
b. K chuyển sang vị trí 2. Tìm điện tích và hiệu điện thế trên các tụ lúc này.

Bài 143
Cho mạch tụ như hình vẽ. Biết C1 = 0,5 F ; C2 = 1 F; U1 = 5V; U2 = 40V.
a. Đóng K vào (1), tính điện tích mỗi tụ.
b. Chuyển K sang (2), tính điện tích và hiệu điện thế mỗi tụ. Ngay sau khi K đóng vào (2), điện lượng chuyển qua K bằng bao nhiêu? Theo chiều nào?

Bài 144
Cho ba tụ mắc như sơ đồ. Biết C1 = 4 F; hiệu điện thế giới hạn 1000V; C2 = 2 F, hiệu điện thế giới hạn 500V; C3 = 3 F, hiệu điện thế giới hạn 300V.
a. Tìm hiệu điện thế hai đầu A, B cần mắc vào để bộ tụ không bị hỏng.
b. Giả UAB có giá trị lớn nhất. Sau khi ngắt bộ tụ bộ ra khỏi nguồn người ta cắt mạch tại rồi đem nối đầu đó với A, đầu B lại nối vào chỗ cắt. Tìm điện tích và hiệu điện thế trên các tụ lúc này.
Bài 145
Cho mạch điện như hình vẽ. Biết C1 = C2 = 2 F; C3 = 4 F; UAB = 12V. Ban đầu các tụ chưa tích điện và khoá K ở vị trí 1.
a. Tính điện tích trên các tụ.
b. Sau đó, khoá K chuyển sang vị trí 2. Tím hiệu điện thế trên các tụ lúc này.

Bài 146
Cho mạch tụ như hình vẽ. Biết C1 = 1 F; C2 = 3 F; U = 24V. Tính hiệu điện thế mỗi tụ khi
a. Ban đầu K ở 1 sau đó chuyển sang 2.
b. Ban đầu K ở 2 sau đó chuyển sang 1 rồi lại chuyển về 2.

Bài 147
Cho mạch điện như hình vẽ. Các tụ có điện dung C = 2 F; U = 20V. Ban đầu K ở 1. Sau đó K chuyển từ vị trí 1 sang 3. Tìm điện tích trên mỗi tụ.

Bài 148
Bốn tụ: C1 = C3 = 2C0, C2 = C4 = C0. Ban đầu mắc A, B vào hiệu điện thế U = 60V (hình). Tính UMN¬. Sau đó ngắt A, B ra khỏi nguồn rồi nối hai điểm M, N vào nguồn trên sao cho UM > UN. Tính U’AB

Bài 149
Hai tụ có điện dung C1 = 1 F; C2 = 3 F; lần lượt được tích điện đến hiệu điện thế U1 = 100V, U2 = 200V. Sau đó nối hai bản cùng dấu lại với nhau. Tính hiệu điện thế mỗi tụ và năng lượng tỏa ra dưới dạng nhiệt.

Bài 150
Hai tụ điện C1 = 2 F; C2 = 0,5 F, có một bản nối đất. Hiệu điện thế giữa các bản phía trên và đất lần lượt là U1 = 100V, U2 = -50V. Tính nhiệt lượng tỏa ra khi nối các bản phía trên của hai tụ bằng dây dẫn.

Bài 151
Có bốn bóng đèn mắc theo sơ đồ mạch điện như hình vẽ. Hỏi bóng nào sáng, bóng nào không sáng khi:
a. k1 ở chốt 1, k2 ở chốt 3.
b. k1 ở chốt 1, k2 ở chốt 4.
c. k1 ở chốt 1, k2 ở chốt 5.
d. k1 ở chốt 2, k2 ở chốt 3.
e. k1 ở chốt 2, k2 ở chốt 4.
f. k1 ở chốt 2, k2 ở chốt 5.
Bài 152
Có ba bóng đèn Đ1, Đ2, Đ3 cùng loại , một số dây dẫn điện, một nguồn điện và một khóa k. Hãy vẽ các sơ đồ mạch điện thỏa mãn hai điều kiện:
a. k đóng, ba đèn đều sáng.
b. k mở, chỉ có hai đèn Đ1 và Đ2 sáng, đèn Đ3 không sáng

Bài 153
Có ba bóng đèn Ь1, Đ2, Đ3, một số dây dẫn điện và một nguồn đi. Hãy vẽ các sơ đồ mạch điện mà khi tháo bớt một bóng đèn ra thì hai bóng còn lại vẫn có thể sáng. Chỉ rõ bóng đực tháo ra trong từng sơ đồ

Bài 154
Cho một nguồn điện (bộ pin), 1 vôn kế, 1 ampe kế, 2 bóng đèn Đ1 và Đ2, hai khoá k1 và k2 và một số dây dẫn. Hãy vẽ một sơ đồ mạch điện thoả mãn các điều kiện sau:
a. k1 đóng, k2 mở: Ampe kế chỉ cường độ dòng điện qua đèn Ь¬1 còn đèn Đ2 không sáng.
b. k1 mở, k2 đóng: Ampe kế chỉ cường độ dòng điện qua đèn Ь2 còn đèn Đ1 không sáng.
c. k1 và k2 đều đóng: Ampe kế chỉ cường độ dòng điện tổng cộng qua cả 2 đèn và 2 đèn đều sáng.
(Trong các trường hợp a, b, c vôn kế đều chỉ hiệu điện thế ở hai đầu nguồn)

Bài 155
Trong thời gian 2 phút, số electron tự do đã dịch chuyển qua tiết diện thẳng của vật dẫn là 37,5.1019 electron. Hỏi:
a. Điện lượng chuyển qua tiết diện thẳng của vật dẫn trên.
b. Cường độ dòng điện qua vật dẫn bằng bao nhiêu?
c. Để cường độ dòng điện qua vật dẫn tăng gấp đôi thì trong thời gian 3 phút, điện lượng chuyển qua vật dẫn bao nhiêu?

Bài 156
Với phân nửa thời gian, điện lượng chuyển qua tiết diện thẳng của đoạn mạch thứ nhất bằng điện lượng chuyển qua tiết diện thẳng của đoạn mạch thứ hai. Tính điện lượng chuyển qua tiết diện thẳng của đoạn mạch thứ hai trong thời gian 5 phút. Biết cường độ dòng điện qua mạch thứ nhất là A.

Bài 157
Một dây dân dài 100m, tiết diện 0,28mm2 đặt giữa hai điểm có hiệu điện thế là 12V thì cường độ dòng điện qua dây dẫn là 1,2A.
Hỏi nếu thay dây dẫn trên bằng một dây dẫn khác cùng chất với dây dẫn trên, dài 25m, điện trở 2,8 thì dây dẫn này có tiết diện là bao nhiêu ? Cường độ dòng điện qua nó là bao nhiêu ?

Bài 158
Một dây đồng hồ có điện trở R. Kéo giãn đều cho độ dài của dây tăng lên gấp đôi (nhưng thể tích của dây không đổi). Hỏi điện trở của dây sau khi được kéo ?

Bài 159
Tính điện trở tương đương của đoạn mạch sau. Biết các điện trở bằng nhau và bằng r.

Bài 160
Có ba điện trở giống nhau và bằng r. Hỏi có bao nhiêu cách mắc các điện trở này với nhau ? Tính điện trở tương đương trong các trường hợp.

Bài 161
Có một số điện trở r = 5 . Hỏi phải dùng tối thiểu bao nhiêu điện trở r để mắc thành mạch có điện trở tương đương R = 3 .

Bài 162
Cho mạch điện như hình vẽ:
R1 = 10 ; R2 = 8 ; R3 = 6 ; U = 12V. Tính:
1. Cường độ dòng điện qua mỗi điện trở
2. Hiệu điện thế giữa
a. Hai đầu mỗi điện trở
b. Hai điểm A và N
c. Hai điểm M và B

Bài 163
Cho mạch điện như hình vẽ
R1 = R2 = 6 ; R3 = 8 ; R4 = 4 .
Hiệu điện thế giữa hai điểm M và B là UMB = 12V. Tính:
1. Hiệu điện thế giữa hai đầu R¬¬1.
2. Hiệu điện thế giữa hai đầu mạch.


Bài 164
Một mạch điện gồm điện trở R1 mắc nối tiếp với điện trở R2 = 9 . Hiệu điện thế hai đầu R1 và hai đầu mạch lần lượt là U = 12V.
Tính điện trở R1.

Bài 165
Có mạch điện như hình vẽ:
R1 = 5 ; R2 = 10 ; U = 18V; cường độ dòng điện qua R2 là 1A. Tính R3.

Bài 166
Cho mạch điện như hình vẽ
R1 = 6 ; R2 = 4 ; R3 = 12 ; U = 12V. Điện trở ampe kế là Ra không đáng kể (Ra 0). Tìm số chỉ của ampe kế A.
Bài 167
Có hai điện trở R1 và R2 mắc song song giữa hai điểm có hiệu điện thế U = 6V. Dùng am pe kế có điện trở không đáng kể đo được cường độ dòng điện qua R1 là 0,5A và qua mạch chính là 0,8A. Tính R1 và R2.

Bài 168
Mắc hai điện trở R1 ¬và R2 vào hiệu điện thế U = 6V. Khi chúng mắc nối tiếp nhau thì cường độ dòng điện qua chúng là 0,24A.
Khi chúng mắc song song cường độ dòng điện tổng công qua chúng là 1A. Tính R1 và R2.

Bài 169
Cho mạch điện như hình vẽ
U = 18V, các điện trở của các ampe kế không đáng kể. Điện trở R3 có thể thay đổi được. Số chỉ các ampe kế A1, A2 theo thứ tự là 0,5A; 0,3A.
1. Tính R1 và R2.
2. Chỉnh R3 để s chỉ A là 1A. Tính R3 tương ứng.
3. Giảm giá trị R3 so với câu 2 thì số chỉ các ampe kế thay đổi như thế nào

Bài 170
Cho mạch điện như hình vẽ
U = 12V; R1 = 6 ; R2 = 3 ; R3 = 6 . Điện trở của các khoá và của ampe kế A không đáng kể. Tìm cường độ dòng điện qua các điện trở và tính công suất của mạch khi:
1. k1 đóng, k2 mở
2. k1 mở, k2 đóng
3. k1 và k2 đều đóng
Bài 171
Cho mạch điện như hình vẽ:
U = 18V; R1 = 12 ; R2 = 6 ; R3 = 12V.
Các ampe kế có điện trở không đáng kể. Tìm số chỉ của các ampe kế.

Bài 172
Cho mạch điện như hình vẽ:
U = 12V; R1 = R2 = 10 ; R3 = 5 ; R4 = 6 .
Tính cường độ dòng điện qua mỗi điện trở và hiệu điện thế hai đầu mỗi điện trở

Bài 173
Cho mạch điện như hình vẽ:
U = 12V; R1 = 24 ; R3 = 3,8 ; ampe kế A có điện trở Ra = 0,2 . Ampe kế A chỉ 1A. Tính:
1. Điện trở R2.
2. Nhiệt lượng toả ea trên R2 trong thời gian 5 phút.
3. Công suất của điện trở R2.

Bài 174
Cho mạch điện như hình vẽ:
R1 = R2 = R3 = 5 ; R5 = 6 ; U = 24V. Công suất nhiệt trên R3 là 7,2W. Tính công suất nhiệt trên R4.

Bài 175
Cho mạch điện như hình vẽ:
U = 6V; R1 = 6 ; R3 = 4 . Cường độ dòng điện qua R2 là I1 = A. Tính R2?
Bài 176
Cho mạch điện như hình vẽ:
R1 = 10 ; R2 = 6
R7 = R3 = 2 ; R4 = 1
R5 = 4 ; R6 = 2
U = 24V
Tính cường độ dòng điện qua mỗi điện trở.

Bài 177
Cho mạch điện như hình vẽ:
R1 = 12 ; R2 = 16 ; R3 = 4 ; R4 = 14 ; R5 = 8 ; U = 12V.
Điện trở của các ampe kế và của dây nối không đáng kể. Tính số chỉ của các ampe kế trong các trường hợp:
1. k1 mở; k2 đóng.
1. k1 đóng; k2 mở.
3. k1, k2 đều mở.

Bài 178
Cho mạch điện như hình vẽ
R1 = 8 ; R2 = 3 ; R3 = 5 ; R4 = 4 ; R5 = 6 ; R6 = 12 ; R7 = 24 ; cường độ dòng điện mạch chính là I = 1A. Tính hiệu điện thế U hai đầu mạch và hiệu điện thế hai đầu điện trở R3.

Bài 179
R1 = 4,8 ; R2 = 12 ; R3 = 3 ; R4 = 2 ; U = 6V. Tính điện trở tương đương của mạch, cường độ dòng điện qua mỗi điện trở và hiệu điện thế hai đầu mỗi điện trở khi:
1. k1 đóng, k2 mở.
2. k1 mở, k2 đóng.
3. k1, k2 đều đóng.
4. k1, k2 đều mở.
Bỏ qua điện trở của các dây nối và các khoá k.

Bài 180
Cho mạch điện như hình vẽ:
U = 6V; R1 = 3 . Khi k mở, ampe kế A1 chỉ 1,2A. Khi k đóng ampe kế A2 chỉ 0,5A. Tính R2 và R3.
Bỏ qua điện trở của các ampe kế và khoá k.

Bài 181
Một bóng đèn có điện trở R1 = 12 , chịu được cường độ dòng điện lớn nhất là 0,5A. Đèn mắc nối tiếp với một biến trở. Đặt vào hai đầu mạch một hiệu điện thế U.
1. Hãy vẽ sơ đồ mạch điện
2. Khi điện trở của biến trở tham gia vào mạch là R0 = 24 thì cường độ dòng điện qua đèn lớn nhất. Tính hiệu điện thế U.

Bài 182
Mạch điện gồm một biến trở mắc nối tiếp với một điện trở R0¬. Đặt vào hai đầu mạch một hiệu điện thế U.
Điều chỉnh con chạy để điện trở của biến trở tham gia vào mạch là R1 = 10 thì đo được hiệu điện thế hai đầu biến trở là U1 = 5V, nếu là R2 = 40 thì hiệu điện thế hai đầu biến trở là U2 = 10V.
Tính U và R0.
Bài 183
Cho mạch điện như hình vẽ
R1 = 3 , R2 = 2 ; R4 = 1 ; R5 = 4 ; U = 18V.
1. Khi k mở, ampe kế A chỉ 1,8A. Tính R3.
2. Khi k đóng, tính:
- Cường độ dòng điện qua mỗi điện trở.
- Hiệu điện thế giữa M, N; giữa M, C.
Bỏ qua điện trở của ampe kế và khoá k.

Bài 184
Cho mạch điện như hình vẽ:
* Nếu đặt vào A, B một hiệu điện thế UAB = 120V thì cường độ dòng điện qua R2 là I2 = 2A và hiệu điện thế ở hai đầu C, D là UCD = 30V.
* Nếu đặt vào C, D một hiệu điện thế U’CD = 120V thì hiệu điện thế ở hai đầu A, B là U’AB = 20V. Tính R0, R1, R2.

Bài 185
Có mạch điện như hình vẽ sau:
Cho R1 = R4 = 3 ; R2 = 2 ; R3 = 4 .
Điện trở các dây nối và các khóa không đáng kể. Tính điện trở tương đương của mạch khi:
1. k1 mở; k2 và k3 đóng
2. k2 mở; k1 và k3 đóng
3. k3 mở; k1 và k2 đóng
4. k1 và k2 mở; k3 đóng
5. k1 và k3 mở; k2 đóng
6. k2 và k3 mở; k1 đóng
7. k1, k2, k3 đều đóng.

Bài 186
Cho mạch điện như hình vẽ
R1 = 4 ; R2 = 6 ; R3 = 12 ; U = 6V.
Điện trở của các ampe kế và dây nối không đáng kể. Tính số chỉ của các ampe kế khi:
1. k1 mở; k2 đóng
2. k1 đóng; k2 mở
3. k1; k2 đều mở
4. k1; k2 đều đóng

Bài 187
Có mạch điện như sau:
R1 = R3 = 12 ; R2 = R4 = 6 ; U = 12V. Bỏ qua điện trở các dây nối và các khoá k. Tính điện trở tương đương và cường độ dòng điện qua mỗi điện trở khi:
a. k1 đóng, k2 mở c. k1, k2 đều mở
b. k1 mở, k2 đóng d. k1, k2 đều đóng.

Bài 188
Cho mạch điện như hình vẽ
R1 = 6 ; R2 = 4 ; R3 = 12 ; R4 = 7 ; U = 12V. Bỏ qua điện trở của các khoá k. Tính cường độ dòng điện qua mỗi điện trở khi:
1. k1, k2 mở; k3, k4 đóng.
2. k1, k3 mở; k2, k4 đóng.
3. k1, k4 mở; k3, k2 đóng.
4. k3, k2 mở; k1, k4 đóng.
5. k4, k2 mở; k3, k1 đóng.
6. k1 mở; k2 k3, k4 đóng.
7. k2 mở; k1, k3, k4 đóng.
8. k3 mở; k1 k2, k4 đóng.
9. k4 mở; k1 k2, k3 đóng.

Bài 189
Cho mạch điện như hình vẽ:
U = 12V, bỏ qua điện trở của các ampe kế và các khoá.
1. k1 mở, k2 đóng, ampe kế A2 chỉ 0,2A. Tính R1.
2. k1 đóng, k2 mở, ampe kế A1 chỉ 0,3A. Tính R3.
3. k1, k2 đều đóng, ampe kế A chỉ 0,6A. Tính R2 và số chỉ của ampe kế A1 và ampe kế A2.
4. Thay đổi điện trở nào thì số chỉ đồng thời của ba ampe kế đều thay đổi khi k1 và k2 đều đóng.

Bài 190
Cho mạch điện như hình vẽ:
U = 12V; R1 = 12 ; R3 = 4 ; R4 = 8 ; R5 = 15 . Ampe kế A có điện trở Ra = 1 .
Bỏ qua điện trở của khoá k.
1. Khi k mở, ampe kế A chỉ 0,5A. Tính R2.
2. Tìm số chỉ ampe kế và cường độ dòng điện qua khoá k (chỉ rõ chiều dòng điện qua khoá k) khi k đóng.

Bài 191
Cho mạch điện như hình vẽ
U = 12V; R1 = 20 ; R2 = 5 ; R3 = 8 .
Có một vôn kế V có điện trở rất lớn và một ampe kế A có điện trở rất nhỏ.
1. Tìm số chỉ của vôn kế V khi nó mắc giữa A và N trong hai trường hợp k mở và k đóng.
2. Thay vôn kế V bằng ampe kế A. Hỏi như câu 1.

Bài 192
Dòng điện chạy qua một vòng dây dân tại hai điểm A,B. Sợi dây dẫn tạo nên vòng dây là một sợi dây kim loại, đồng nhất, tiết diện đều, có chiều dài l. Xác định vị trí A và B để điện trở của vòng dây nhỏ hơn điện trở sợi dây n lần.

Bài 193
Cho mạch điện như hình vẽ
U = 12V; R1 = 6 ; R2 = 6 ; R3 = 12 ; R4 = 6 .
1. Tính cường độ dòng điện qua mỗi điện trở và hiệu điện thế giữa hai đầu mỗi điện trở.
2. Nối M và N bằng một vôn kế V (có điện trở rất lớn) thì vôn kế chỉ bao nhiêu? Cực dương của vôn kế được nối với điểm nào?
3. Nỗi M và N bằng một ampe kế A (có điện trở không đáng kể) thì ampe kế chỉ bao nhiêu?

Bài 194
Cho mạch điện như hình vẽ
Có một vôn kế V có điện trở rất lớn và một ampe kế A có điện trở rất nhỏ.
R¬1 = 6 ; R2 = 3 ; R3 = 12 ; R4 = 6 ; R5 = 6 ; U = 12V.
1. Nối vôn kế giữa C và D thì vôn kế chỉ bao nhiêu ?
2. Nối vôn kế giữa D và E thì vôn kế chỉ bao nhiêu ?
3. Nối ampe kế giữa C và D thì ampe kế chỉ bao nhiêu ?
4. Nối ampe kế giữa D và E thì ampe kế chỉ bao nhiêu ?

Bài 195
Cho mạch điện như hình vẽ:
R1 = 8 ; R2 = 4 ; R3 = 2 ;
U = 12V
Khi khóa k đóng, ampe kế chỉ 0. Tính điện trở R4 và cường độ dòng điện qua mỗi điện trở.
Bỏ qua điện trở của ampe kế và của khóa k.

Bài 196
R1 = R3 = R4 = R5 = 6 ; R2 = 12 , R6 = 4 ; R7 = 2 ; U = 12V
Bỏ qua điện trở của ampe kế và khóa k. Tính số chỉ của ampe kế khi:
1. k mở.
2. k đóng.

Bài 197
Cho mạch điện như hình vẽ:
R1 = 15 ; R2 = 10 ; R3 = 12
U = 12V. Bỏ qua điện trở của ampe kế.
1. Cho R4 = 12 . Tính cường độ dòng điện và chỉ rõ chiều dòng điện qua ampe kế.
2. Hỏi như câu 1 nhưng cho R4 = 8 .
3. Tính R4 khi cho dòng điện qua ampe kế có chiều từ C đến D và có cường độ là 0,2A.

Bài 198
Cho mạch điện như hình vẽ:
R1 = 8 ; R2 = 4 ; R3 = 6
U = 12V
Vôn kế có điện trở rất lớn, điện trở khóa k không đáng kể.
1. Khi k mở, vôn kế chỉ bao nhiêu ?
2. Cho R4 = 4 . Khi k đóng, vôn kế chỉ bao nhiêu ?
3. k đóng, vôn kế chỉ 2 V. Tính R4

Bài 199
Cho mạch điện như hình vẽ:
Bỏ qua điện trở của các ampe kế và khóa k.
Khi k mở, ampe kế A1 chỉ .
Khi k đóng, ampe kế A1 chỉ , ampe kế A2 chỉ
Tính R1, R2, R3. Biết U = 12V.

Bài 200
Cho mạch điện như hình vẽ:
U = 90V; R1 = 45 ; R2 = 90 ; R4 = 15 ;
Bỏ qua điện trở của ampe kế và của khóa k.
Khi k mở hoặc k đóng thì số chỉ của ampe kế A không đổi.
Tính số chỉ của ampe kế A và cường độ dòng điện qua khóa k khi k đóng.

Bài 201
Cho mạch điện như hình vẽ:
Mắc vôn kế V giữa hai điểm A và B thì vôn kế chỉ 12V, mắc vôn kế giữa hai đầu R1 thì vôn kế chỉ 4V, mắc vôn kế giữa hai đầu R2 vôn kế chỉ 6V. Hỏi khi không mắc vôn kế thì hiệu điện thế hai đầu R1, hai đầu R2 là bao nhiêu ? Biết vôn kế có điện trở là RV.

Bài 202
Cho mạch điện như hình vẽ: 4 điện trở đều giống nhau.
Hiệu điện thế giữa A và B luôn không đổi và là U = 120V. Mắc một vôn kế V (có điện trở Rv) vào hai điểm A, E thì vôn kế chỉ 60V. Tìm số chỉ của vôn kế khi mắc vôn kế vào hai điểm:
1. A, D; 2. A, C.

Bài 203
Cho mạch điện như hình vẽ:
R1 = R4 = 4 ; R2 = 2 ; R3 = 8 ; R5 = 10 ; U = 12V.
Điện trở của các dây nối và khóa k không đáng kể. Tính cường độ dòng điện qua mỗi điện trở khi:
1. k mở; 2. k đóng.

Bài 204
Cho mạch điện như hình vẽ:
R1 = R3 = R4 = 4 ; R2 = 2 ; U = 6V.
1. Khi nối giữa A và D một vôn kế thì vôn kế chỉ bao nhiêu ? Biết điện trở vôn kế rất lớn.
2. Khi nối giữa A và D một ampe kế thì ampe kế chỉ bao nhiêu ? Biết điện trở của ampe kế rất nhỏ. Tính điện trở tương đương của mạch trong trường hợp này.

Bài 205
Cho mạch điện như hình vẽ:
R1 = R2 = R3 = R4 = 10 ; U = 12V.
1. Tính cường độ dòng điện qua mỗi điện trở và cường độ dòng điện mạch chính.
2. Nối hai điểm C, B bằng một vôn kế (có điện trở rất lớn) thì vôn kế chỉ bao nhiêu ?
3. Nối hai điểm C, B bằng một ampe kế (có điện trở rất nhỏ) thì ampe kế chỉ bao nhiêu ?


Bài 206
Cho mạch điện như hình vẽ:
R1 = 4 ; R2 = R4 = 6 .
1. Khi k mở, cường độ dòng điện qua R1 lớn gấp 2 lần cường độ dòng điện qua R2. Tính R3.
2. Đóng khóa k. Tính cường độ dòng điện qua mỗi điện trở và qua khóa k. Cho U = 7,8V. Bỏ qua điện trở của khóa k.

Bài 207
Cho mạch điện như hình vẽ:
R1 = 2 ; R2 = 2 ; = R3 = 1 .
R4 = 6 ; R5 = 3 ; U = 7,2V
Bỏ qua điện trở của khóa k. Tính cường độ dòng điện qua mỗi điện trở khi:
1. k mở; 2. k đóng.

Bài 208
R1 = 600 ; R2 = 500 ;
Vôn kế có điện trở Rv = 2000 ; khóa k có điện trở không đáng kể, U = 100V. Tìm số chỉ của vôn kế khi:
1. k mở; 2. k đóng.

Bài 209
Có hai điện trở R1 và R2 mắc giữa hai điểm có hiệu điện thế U = 12V.
Khi R1 ghép nối tiếp với R2 thì công suất của mạch là 4W.
Khi R1 ghép song song với R2 thì công suất của mạch là 18W.
Tính R1 và R2.

Bài 210
Một gia đình có hai đèn loại 220V - 40W, 220V - 100W và một bếp điện loại 220V - 1000W. Nguồn điện sử dụng có hiệu điện thế ổn định là 220V.
1. Cho biết ý nghĩa các số liệu ghi trên mỗi dụng cụ.
2. Cách mắc các dụng cụ trên vào mạch điện.
3. Tính điện trở mỗi dụng cụ.
4. Trong 1 ngày đêm, các đèn dùng trung bình 5 giờ, bếp điện dùng hai giờ. Tính điện năng tiêu thụ và số tiền điện phải trả trong 1 tháng (30 ngày). Biết 1 kWh điện giá 450 đồng.

Bài 211
Một bóng đèn có ghi 120V - 60W được sử dụng với mạng điện có hiệu điện thế 220V.
1. Cần phải mắc điện trở R với đèn ra sao để đèn sáng bình thường. Tính giá trị của điện trở R.
2. Tìm hiệu suất của cách sử dụng trên.
Bài 212
Cho hai đèn Đ1: 120V - 40W; Đ2: 120V - 60W. Tìm cường độ qua đèn và độ sáng mỗi đèn trong hai trường hợp ? Đèn nào sáng hơn ?
1. Mắc hai đèn song song vào mạng điện có hiệu điện thế 120V.
2. Mắc nối tiếp hai đèn vào mạng điện có hiệu điện thế 240V.

Bài 213
Một ấm điện có ghi 120V - 480W.
1. Tính điện trở của ấm và dòng điện qua ấm khi dùng điện có hiệu điện thế 120V.
2. Dùng ấm trên để đun sôi 1,2 lít nước ở 200C. Tìm thời gian đun sôi lượng nước trên biết hiệu suất của ấm là 70%, cho C = 4200 J/kg.K.

Bài 214
Một bếp điện mắc vào mạch điện có hiệu điện thế 110V thì cường độ dòng điện qua bếp là 4A.
1. Tính điện trở của bếp.
2. Tính công suất của bếp và nhiệt lượng bếp toả ra trong 30 phút.
3. Nếu cắt ngắn dây điện trở đi một nửa và vẫn mắc vào hiệu điện thế trên thì công suất của bếp so với lúc chưa cắt ra sao?
4. Nếu cắt đôi dây điện trở rồi chập lại ở hai đầu ( mắc song song ) và vẫn mắc vào hiệu điện thế trên, công suất của bếp lúc này ra sao?

Bài 215
Một gia đình sử dụng hai đèn loại 120V - 60W và một bếp loại 120V - 600W.
1. Cách mắc đèn vào mạng điện để chúng hoạt động bình thường? Biết hiệu điện thế mạng điện được giữ không đổi là 120V.
2. Cường độ dòng điện qua đèn và qua dây dẫn chính ở giờ cao điểm (sử dụng hết các dụng cụ).
3. Biết đèn dùng 5 giờ, bếp dùng hai giờ trong 1 ngày đêm. Tính điện năng tiêu thụ và tiền điện phải trả trong 1 tháng (30 ngày). Giá 1KWh là 450đ.

Bài 216
Cho một bếp điện gồm hai dây điện trở: R1loai 220V - 400W; R2 loại 220V - 600W mắc như sơ đồ. Trong đó A, B và C,D là hai ổ cắm dùng nối tiếp với mạch điện.
1. Tìm điện trở mỗi dây khi chúng hoạt động đúng công suất.
2. Tìm công suất của bếp trong các trường hợp:
+ Nối AB với mạch điện 220V.
+ Nối CD với mạch điện 220V.
+ Nối C với D bằng dây dẫn rồi nối AB với mạch điện 220V.
+ Nối A và B bằng dây dẫn rồi nối CD với mạch điện 220V.
Bài 217
Một điện trở làm bằng dây Nikêlin cuốn thành 100 vòng trên một lõi sứ hình trụ đường kính D = 4 cm. Biết đường kính dây điện trở d= 0,1 mm và điện trở suất của nó ở 20¬¬ C là p = 4.10 m.
1.Tính điện trở ống dây ở 20 C.
2.Tính điện trở của ống dây ở 120 C, biết hệ số nhiệt điện trở của Nikêlin là 4.10 k . Suy ra điện trở suất của Nikêlin ở 100 C.

Bài 218
Giữa hai điểm có hiệu điện thế U = 220V người ta mắc dây song song hai dây kim loại. Cường độ dòng điện qua dây thứ nhất là I¬1 = 4A và qua dây thứ hai là I2 = 2A.
1. Tính công suất của mạch trên.
2. Để công suất của mạch là 2000W người ta phải cắt bỏ một đoạn của dây thứ hai rồi lại mắc như cũ. Tính điện trở phần dây bị cắt bỏ.

Bài 219
Một bếp điện có 2 điện trở: R1= 4 và R2= 6 . Nếu bếp chỉ dùng điện trở R1 thì đun sôi một ấm nước trong 10 phút. Tính thời gian cần thiết để đun sôi ấm nước trên (mạng điện có hiệu điện thế không đổi).
1. Chỉ dùng R2.
2. Dùng R1 nối tiếp R2.
3.Dùng R1 song song R2.
(Biết không có sự mất nhiệt ra môi trường)

Bài 220
Đèn Đ: 120V - 100 W được mắc với mạng điện có hiệu điện thế không đổi U = 120V. Điện trở tổng cộng từ mạng điện đến nơi tiêu thụ là rd¬ = 6 .
1. Tìm cường độ dòng điện qua đèn; hiệu điện thế ở hai đầu đèn và công suất của đèn.
2. Nếu mắc thêm một bếp điện loại 120V - 1000W song song với đèn thì độ sáng của đèn bây giờ ra sao? Công xuất đèn lúc này?

Bài 221
Để mắc đèn vào nguồn điện thế lớn hơn giá trị ghi trên đèn, có thể dùng một trong hai sơ đồ bên. Biết cả hai trường trường hợp đèn đều sáng bình thường. Sơ đồ nào có hiệu suất lớn hơn.


Bài 222
Dùng bếp điện để đun nước. Nếu nối bếp với U1 = 120V thì thời gian nước sôi là t2 = 20 phút.
Hỏi nếu nối bếp với U3 = 60V thì nước sôi sau thời gian t3 bao lâu ? Cho nhiệt lượng hao phí tỷ lệ với thời gian đun nước.

Bài 223
Có 4 đền gồm: 1 đèn Đ1 loại 120V - 40W; 1 đèn Đ2 loại 120V - 60W; 2 đèn Đ3 loại 120V - 50W.
1. Cần mắc chúng như thế nào vào mạng điện có hiệu điện thế 240V để chúng sáng bình thường? Vẽ sơ đồ mạch điện.
2. Nếu 1 đèn bị đứt dây tóc, độ sáng các đèn còn lại sẽ thay đổi ra sao?

Bài 224
Một đèn có ghi 24V - 12W. Để sử dụng vào hiệu điện thế 120V người ta mắc đèn với biến trở R theo hai sơ đồ sau. Biết biến trở R có giá trị tối đa là 200
1. Tìm vị trí con chạy C ở mỗi sơ đồ.
2. Hiệu suất của mỗi cách sử dụng trên?

Bài 225
Có hai đèn loại Đ1: 120V-100W; Đ2: 120V-60W. Để sử dụng chúng vào mạng điện 240V sao cho chúng sáng bình thường, người ta mắc chúng theo hai sơ đồ sau:
1. Tìm r1 và r2.
2. Hiệu suất sử dụng điện trong mỗi cách mắc trên.

Bài 226
Cho mạch điện như hình vẽ, giá trị toàn phần của biến trở là R = 1000 , vôn kế V1 có điện trở R1 = 600 , của V2 có R2 = 1200 . Hiệu điện thế hai đầu mạch là U = 180V.
1. Xác định số chỉ trên mỗi vôn kế khi C ở vị trí sao cho RAC = 400 .
2. Xác định vị trí của C để số chỉ trên 2 vôn kế bằng nhau.

Bài 227
Bếp điện có ghi 220V - 800W được nối với hiệu điện thế 220V được dùng để đun sôi 2 lít nước từ 200C. Biết hiệu suất sử dụng bếp là H = 80% và nhiệt dung riêng của nước C = 4200 J/kg.độ.
1. Tìm thời gian đun sôi nước và điện năng tiêu thụ ra kWh.
2. Biết dây điện trở có đường kính d = 0,2 mm, điện trở suất =5.10-7 m được quấn trên một lõi sứ cách điện hình trụ có đường kính D = 2cm. Tính số vòng dây của bếp điện trên.
Bài 228
Cầu chì trong mạch điện có tiết diện S = 0,1 mm2, ở nhiệt độ 270C. Biết rằng khi đoản mạch thì cường độ dòng điện qua dây chì là I = 10A. Hỏi sau bao lâu thì dây chì đứt? Bỏ qua sự toả nhiệt ra môi trường xung quanh và sự thay đổi của điện trở, kích thước dây chì theo nhiệt độ. Cho biết nhiệt dung riêng, điện trở suất, khối lượng riêng, nhiệt nóng chảy và nhiệt độ nóng chảy của chì lần lượt là:
C = 120 J/kg độ; = 0,22.10-6 m;
D = 11300 kg/m3; = 25.000 J/kg; t0 = 3270C.

Bài 229
Một bàn là có ghi 120V - 1000W. Khi mắc bàn là vào mạch điện thì hiệu điện thế trên ổ cắm điện giảm từ U1 = 125V xuống U2 = 100V.
1. Xác định điện trở các dây nối (coi điện trở bàn là không thay đổi theo nhiệt độ).
2. Thực tế, điện trở của bàn là bị thay đổi theo nhiệt độ và công suất tiêu thụ thực tế của bàn là P’ = 650W. Tính hiệu điện thế giữa hai đầu ổ cắm điện lúc này và điện trở P’ của bàn là khi đó.

Bài 230
Khi mắc một bếp điện vào hiệu điện thế U1 = 120V thì nước trong ấm sẽ sôi sau thời gian t1 = 10 phút. Nếu mắc bếp vào hiệu điện thế U2 = 110V thì thời gian cần thiết để đun sôi lượng nước trên là t2 = 15 phút. Tính vào hiệu điện thế U3 = 100V. Lượng nước trong ân và nhiệt độ bàn đầu của nước trong các trường hợp là như nhau. Cho biết nhiệt lượng toả ra môi trường xung quanh tỉ lệ với thời gian đun nước.

Bài 231
Một cầu chì có ường kính dây chì d1 = 0,5 mm sẽ chảy ra khi dòng điện qua nó I1 5A trong một thời gian. Hỏi với dây chì có đường kính d2 = 1mm sẽ chịu được dòng điện lớn nhất là bao nhiêu? Coi nhiệt lượng toả ra môi trường xung quanh tỉ lệ thuận với diện tích xung quanh của dây chì. Bỏ qua sự mất nhiệt do tiếp xúc.

Bài 232
Khi có dòng điện I1 = 1A đi qua một dây dẫn trong một khoảng thời gian thì dây đó nóng lên đến nhiệt độ t1 = 400C. Khi đó dòng điện I2 = 2A đi qua thì nó nóng lên đến nhiệt t2 = 1000C. Hỏi khi dòng điện I3 = 4A đi qua thì nó nóng lên đến nhiệt độ t3 là bao nhiêu? Coi nhiệt độ môi trường xung quanh và điện trở dây dẫn là không đổi. Biết nhiệt lượng toả ra môi trường xung quanh tỷ lệ thuận với độ chênh lệch nhiệt độ giữa dây dẫn và môi trường xung quanh.

Bài 233
Tìm r1, r2, r3 theo R1, R2, R3 để mạch hình sao tương đương mạch hình tam giác.
Bài 234
Tìm r1, r2, r3 theo R1, R2, R3 để mạch hình tam giác tương đương mạch hình sao.

Bài 235
Cho mạch điện như hình vẽ
R1 = R2 = R3 = 14 ; R4 = R5 = R6 = R7 = R8 = 7
Tính điện trở tương tương của mạch

Bài 236
Giải lại bài toán trên với R2 = 7 . Các điện trở khác có giá trị như cũ.

Bài 237
Cho mạch điện như hình vẽ
R1= R5 = R3 = 3 ; R2 = 2 ; R4 = 5 ; U = 3V.
Tính cường độ dòng điện qua mỗi điện trở.

Bài 238
Cho mạch điện như hình vẽ, mỗi phần đoạn mạch có điện trở r (thí dụ như OA, OC, CD, DB...) Tính điện trở tương đương của mạch khi cho dòng điện qua mạch vào nút A và ra nút B.

Bài 239
Giải lại bài 238 nhưng cho dòng điện qua mạch vào nút C và ra nút D.

Bài 240
Giải lại bài 238 nhưng cho dòng điện qua mạch vào nút C và ra nút B.

Bài 241
Giải lại bài 238 nhưng cho dòng điện qua mạch vào nút A và ra nút O.

Bài 242
Cho mạch điện như hình vẽ, mỗi phần đoạn mạch có điện trở r (thí dụ như AE, OH, CH...). Tính điện trở tương đương của mạch khi cho dòng điện qua mạch vào nút A và ra nút B.

Bài 243
Giải lại bài 242 khi cho dòng điện qua mạch vào nút A và ra nút C.

Bài 244
Giải lại bài 242 khi cho dòng điện qua mạch vào nút G và ra nút I.

Bài 245
Giải lại bài 242 khi cho dòng điện qua mạch vào nút A và ra nút O.

Bài 246
Cho mạch điện như hình vẽ, mỗi phần đoạn mạch (của hình lập phương) có điện trở là r (thí dụ như AB, IH, DC...). Tính điện trở tương đương của mạch khi cho dòng điện qua mạch vào nút A và ra nút C.

Bài 247
Giải lại bài 246 khi cho dòng điện qua mạch vào nút A và ra nút D.

Bài 248
Giải lại bài 246 khi cho dòng điện qua mạch vào nút A và ra nút H.

Bài 249
Cho mạch điện như hình vẽ, mỗi phần của đoạn mạch (của hình ngôi sao) đều có điện trở là r (thí dụ như AG, GH, KI, HC ...). Tính điện trở tương đương của mạch khi cho dòng điện qua mạch vào nút A và ra nút I.

Bài 250
Giải lại bài 249 khi cho dòng điện qua mạch vào nút G và ra nút H.

Bài 251
Giải lại bài 249 khi cho dòng điện qua mạch vào nút L và ra nút I.

Bài 252
Giải lại bài 249 khi cho dòng điện qua mạch vào nút A và ra nút E.

Bài 253
Cho mạch điện như hình vẽ, mối cạnh của một hình vuông nhỏ đều có điện trở là r. Tính điện trở tương đương của mạch khi cho dòng điện qua mạch vào A và ra C.

Bài 254
Có mạch điện sau:
Tính từ A đến B thì cụm thứ i sẽ có i điện trở mắc song song và mỗi điện trở có giá trị là ir.
Tính điện trở tương đương của mạch.
Bài 255
Cho mạch điện như hình vẽ, mỗi cạnh của hình tam giác nhỏ đều có điện trở là r.
Tính điện trở tương đương của mạch khi cho dòng điện qua mạch vào nút A và ra nút B.

Bài 256
Giải lại bài 255 khi cho dòng điện qua mạch vào nút C và ra nút D.

Bài 257
Có mạch điện dài vô hạn, mỗi điện trở trong một cạnh của một ô là r.
Tính điện trở tương đương của đoạn mạch AB.

Bài 258
Có mạch điện như hình vẽ. Điện trở giữa M và N là x, còn các điện trở khác là r đã biết. Hỏi x bằng bao nhiêu để điện trở tương đương của đoạn mạch AB cũng là x.

Bài 259
Có mạch điện như hình vẽ bài 258. Hỏi x bằng bao nhiêu để điện trở tương đương của đoạn mạch AB không phụ thuộc vào số ô điện trở.

Bài 260
Cho mạch điện dài vô hạn như sau. Tính điện trở tương đương của mạch. Biết R1 = 4 ; R2 = 3 ;

Bài 261
Cho mạch điện dài vô hạn như sau. Tính điện trở tương đương của mạch. Biết mỗi điện trở trong mạch có giá trị r.

Bài 262
Cho mạch điện dài vô hạn khi kéo ra vô cùng về hai phía của AB. Tính điện trở tương đương của đoạn mạch AB. Biết mỗi điện trở trong mạch có giá trị là r.

Bài 263
Cho mạch điện có 5 nút, giữa 2 nút có 1 điện trở là r. Cho dòng điện vào 1 nút và ra 1 nút khác bất kì. Tính điện trở tương đương của mạch. áp dụng cho mạch có n nút.

Bài 264
Có hai loại điện trở 2 và 5 . Hỏi phải dùng mỗi loại bao nhiêu để khi ghép chúng nối tiếp nhau ta có điện trở tương đương của mạch là 30 .
Bài 265
Có ba loại điện trở 5 , 3 , , tổng ba loại điện trở này là 100 chiếc. Hỏi phải dùng mỗi loại bao nhiêu chiếc để khi ghép chúng nối tiếp nhau ta có điện trở tương đương của mạch là 100 .

Bài 266
Một điện kế có điện trở 20 đo được dòng điện lớn nhất là 1 mA. Muốn biến điện kế này thành ampe kế đo được dòng điện lớn nhất là 1A thì phải mắc thêm một sơn có điện trở là bao nhiêu ?

Bài 267
Một điện kế có điện trở 12 đo được dòng điện lớn nhất là 1 mA. Muốn biến điện kế này thành vôn kế đo được hiệu điện thế lớn nhất là 12V thì phải mắc thêm một điện trở phụ có điện trở là bao nhiêu ?

Bài 268
Một điện kế có điện trở 20 , có 100 độ chia.
1. Điện kế này chịu được dòng điện lớn nhất là 6 mA. Hỏi mỗi độ chia có giá trị là bao nhiêu ?
2. Mắc một sơn 1 để biến điện này thành ampe kế.
Hỏi ampe kế này đo được dòng lớn nhất là bao nhiêu ?
Độ nhạy của điện kế thay đổi ra sao ? Giá trị mỗi độ chia tương ứng có giá trị là bao nhiêu?
3. Muốn đo dòng điện lớn nhất là 1A thì phải làm thế nào ? (giải bài toán khi chưa có sơn 1 và khi đã có sơn 1 ở câu 2)

Bài 269
Có một điện kế G mà khi mắc điện trở sơn (dùng làm ampe kế) thì giới hạn đo tăng thêm N1 lần, còn mắc thì tăng thêm N2 lần. Hỏi giới hạn do sẽ tăng lên bao nhiêu lần khi mắc:
1. nối tiếp 2. song song

Bài 270
Một ampe kế có sơ đồ cấu tạo như hình vẽ. Nếu dùng hai chốt 1 và 2 thì đo được cường độ dòng điện lớn nhất là 2A. Nếu dùng hai chốt 2 và 3 thì đo được cường độ dòng điện lớn nhất là 3A. Hỏi nếu dùng hai chốt 1 và 3 thì đo được cường độ lớn nhất là bao nhiêu ?
Bài 271
Một vôn kế có sơ đồ cấu tạo như hình vẽ. Điện kế G có điện trở 10 và chịu được hiệu điện thế lớn nhất là 0,2V. Khi dùng hai chốt 1 và 2 thì hiệu điện thế đo được lớn nhất là 5V, dùng hai chốt 1 và 3 là 25V; dùng hai chốt 1 và 4 là 250V.
Tính các điện trở phụ R1, R2, R3.

Bài 272
Có một điện kế G mà khi mắc điện trở phụ R1 (dùng làm vôn kế) thì giới hạn đo tăng N1 lần, còn mắc R2 thì tăng thêm N2 lần.
Hỏi giới hạn đo sẽ tăng lên bao nhiêu lần khi mắc:
1. R1 nối tiếp R2¬.
2. R1 song song R2.

Bài 273
Một vôn kế có ghi độ chia tới 120V, điện trở Rv = 12k .
1. Nếu mắc thêm điện trở phụ Rp = 24 k thì vôn kế đo được hiệu điện thế lớn nhất là bao nhiêu ?
2. Muốn đo hiệu điện thế lớn nhất là 720V thì phải làm thế nào ?
(Giải bài toán khi chưa có điện trở phụ Rp = 24k và khi đã có điện trở phụ Rp.)

Bài 274
Một ampe kế được cấu tạo như hình vẽ.
Hai khóa k1, k2 có điện trở không đáng kể. Điện kế G có điện trở Rg = 20 và chịu được dòng điện lớn nhất là 2mA. Tính các điện trở , , . Biết khi k1, k2 đều mở thì giới hạn đo là 42mA; khi k1, k¬2 đều đóng thì giới hạn đo là 82 mA.

Bài 275
Một ampe kế có cấu tạo như hình vẽ. Điện kế G có điện trở 40 và chịu được dòng điện lớn nhất là 2mA.
Khi dùng chốt 1 và 2 thì giới hạn đo là 100mA, dùng hai chốt 1 và 3 giới hạn đo là 30mA, ding hai chốt 1 và 4 giới hạn đo là 10mA. Hỏi giới hạn đo là bao nhiêu khi dùng hai chốt:
1. 2 và 3 2. 2 và 4 3. 3 và 4

Bài 276
Để đo điện trở x bằng vôn kế (có điện trở Rv) và ampe kế (có điện trở là Ra). Người ta dùng một trong hai sơ đồ sau:
Giá trị của x được tính gần đúng là với U là số chỉ của vôn kế và I là số chỉ của ampe kế. Hỏi nên dùng sơ đồ nào?
Bài 277
Có hai điện trở R1, R2 mắc nối tiếp nhau giữa hai điểm có hiệu điện thế không đổi U. Khi lần lượt mắc vôn kế giữa A và B, A và C, C và B thì vôn kế lần lượt chỉ 180V, 60V, 100V.
Tính sai số tương đối của phép đo hiệu điện thế trên R1 và R2.

Bài 278
Có hai điện trở R1, R2 mắc song song giữa hai điểm có hiệu điện thế không đổi U = 10V. Khi mắc một ampe kế (có điện trở R¬a = 1 ) để đo dòng qua R1 thì ampe kế chỉ 1A, đo dòng qua R2 thì ampe kế chỉ 2A.
Tính sai số tương đối của phép đo cường độ dòng điện qua R1 và qua R2.

Bài 279
Một ampe có 100 độ chia, mỗi độ chia tương ứng với 2mA.
1. Tính giới hạn đo của ampe kế.
2. Nếu dùng một điện trở sơn là Rs = 0,1 thì khả năng đo tăng lên 10 lần. Tính giá trị mỗi độ chia tương ứng.
3. Muốn biến ampe kế trên thành một vôn kế đo được hiệu điện thế lớn nhất là 36V thì phải mắc một điện trở phụ Rp bằng bao nhiêu?

Bài 280
Một điện kế có điện trở 5 và có 100 độ chia. Khi dòng điện qua điện kế có cường độ 20mA thì kim điện kế chỉ độ chia 50.
1. Hỏi phải mắc thêm một điện trở phụ (để thành vôn kế) bằng bao nhiêu để khi đo hiệu điện thế 16V thì kim điện kế chỉ độ chia 10.
2. Hỏi phải mắc thêm một điện trở phụ (để thành vôn kế) bằng bao nhiêu để khi đo hiệu điện thế 16V thì kim điện kế chỉ độ chia 10.

Bài 281
Cho mạch điện như hình vẽ.
Để đo cường độ dòng điện qua R = 20 với sai số tương đối không quá 4% thì phải dùng ampe kế có điện trở là bao nhiêu?

Bài 282
Cho mạch điện như hình vẽ
Để đo hiệu điện thế hai đầu R1 với sai số tương đối không qua 5% thì phải dùng ampe kế có điện trở là bao nhiêu?
áp dụng số cho R1 = 200 và R2 = 1000 .

Bài 283
Có một mạch phân thế như hình vẽ, ta có: RAB = R0, RAC = x, vôn kế có điện trở Rv. Hiệu điện thế hai đầu mạch là U. Tính số chỉ của vôn kế.

Bài 284
Cho mạch điện như hình vẽ.
R1 = 40 , R2 = 20 , C1 = 10 F, C2 = 15 F, U = 30V, điện trở khóa K không đáng kể.
Tính hiệu điện thế và điện tích trên các tụ khi:
1. K mở. 2. K đóng.
Biết lúc đầu K mở và các tụ chưa tích điện.

Bài 285
Có mạch điện như hình vẽ:
U = 60V, C1 = 10 F, C2 = 20 F, C3 = 30 F. Tính điện tích trên mỗi tụ. Biết trước khi nối vào mạch các tụ chưa tích điện.

Bài 286
Có mạch điện như hình vẽ:
R1 = R2 = R3 = 6 ; R4 = 2 , U = 18V
C1 = C2 = 6 F, C3 = 12 F, RK 0.
Tính hiệu điện thế và điện tích trên mỗi tụ khi:
1. K mở 2. K đóng.
Biết lúc đầu các tụ chưa tích điện.

Bài 287
Có mạch điện như hình vẽ:
R1 = 4 ; R2 = 8 R3 = 6 ; U = 9V
C1 = 10 F, C2 = 5 F, RK 0
Tính điện tích trên các tụ khi:
1. K mở. 2. K đóng.

Bài 288
Có mạch điện như hình vẽ.
R1 = 6 ; R2 = 12 U = 18V; C1 = 4 F;
C2 = 5 F; C3 = 20 F; RK 0
Tính điện tích và hiệu điện thế trên các tụ khi:
1. K mở. 2. K đóng.
Biết lúc đầu các tụ chưa tích điện.
Bài 289
Cho mạch điện như hình vẽ:
U = 6V, R1 = 2 ; R2 = 6
R3 = 4 , R4 = 3 , C = 10 F Các ampe kế và khóa K có điện trở không đáng kể. Biết lúc đầu tụ chưa tích điện. Tìm điện tích trên tụ và số chỉ các ampe kế khi:
1. K mở. 2. K đóng.

Bài 290
Có mạch điện như hình vẽ:
U = 12V, R1 = 2 ; R2 = 4
R3 = 6 , RK 0 C1 = 15 F
Biết lúc đầu các tụ chưa tích điện và K mở. Tính điện tích trên các tụ khi:
1. K mở. 2. K đóng.

Bài 291
Cho mạch điện như hình vẽ:
R1 = 6 ; R2 = 12
U = 9V; C1 = 12 F; C2 = 24 F
Các khóa K có điện trở không đáng kể.
Tính điện tích và hiệu điện thế trên các tụ trong các trường hợp:
1. K1 và K2 đều đóng. 2. K1 đóng, K2 mở.
3. K1 mở, K2 đóng.
Biết trước khi có các trường hợp xảy ra thì các tụ chưa tích điện.

Bài 292
Cho mạch điện như hình vẽ:
e = 1,5V; r = ; R1 = 4 ; R2 = 8 . Tính:
1. Cường độ dòng điện qua mỗi điện trở.
2. Hiệu điện thế giữa hai cực nguồn điện.

Bài 293
Cho mạch điện như hình vẽ:
e = 3V; R1 = 5 . Ampe kế có Ra 0, V chỉ 1,2V, A chỉ 0,3 V. Tính điện trở trong r của nguồn.

Bài 294
Cho mạch điện như hình vẽ
R1 = 6 , R2 = 5,5
V có điện trở RV rất lớn, A và K có điện trở rất nhỏ.
* Khi K mở, V chỉ 6V.
* Khi K đóng, V chỉ 5,75V và A chỉ 0,5A.
Tính suất điện động e và điện trở trong r của nguồn.

Bài 295
Một nguồn điện có suất điện động e = 1,5V; điện trở r = 0,1 . Mắc giữa hai cực nguồn hai điện trở R1 và R2. Khi R1 nối tiếp R2 thì cường độ dòng điện qua mỗi điện trở là 1,5A. Khi R1 song song R2 thì cường độ dòng điện tổng cộng qua R1 và R2 là 5A. Tính R1 và = R2.

Bài 296
Có mạch điện như hình vẽ
e = 6V; r = 1 ; R1 = 20 ; R2 = 30 ; R3 = 5 . Tính cường độ dòng điện qua mỗi điền trở và hiệu điện thế hai đầu mạch ngoài.

Bài 297
Cho mạch điện như hình vẽ. Các vôn kế có điện trở rất lớn, ampe kế và khoá K có điện trở rất nhỏ.
K mở, V chỉ 16V.
K đóng, V1 chỉ 10V, V2 chỉ 12V, A chỉ 1A.
Tính điện trở trong của nguồn. Biết R¬3 = 2R1.

Bài 298
Có mạch điện như hình vẽ.
e = 12,5V; r = 1 ; R¬1 = 10 ; R2 = 30 ; R3 = 20 ; R4 = 40 . Tính:
1. Cường độ dòng điện qua mỗi điện trở.
2. Công suất trên điện trở R2.
3. Hiệu điện thế giữa M và N. Muốn đo hiệu điện thế này thì cực dương của vôn kế mắc vào điểm nào ?

Bài 299
Có mạch điện như hình vẽ.
R¬1 = 12 ; R2 = 16 ; R3 = 8 ; R4 = 11 ; RK 0; e 12V; r = 1 .
Tính hiệu điện thế giữa A và N khi:
1. K mở. 2. K đóng.

Bài 300
Cho mạch điện như hình vẽ.
e = 6V; r = 1
Các ampe kế và khóa K có điện trở không đáng kể.
R1 = 6 ; R2 = 4
R4 = 3 ; R5 = 5
1. Khi K mở, A1 chỉ 0,5A. Tính R3 và nhiệt lượng đã tỏa ra trên R3 trong 5 phút.
2. Tính số chỉ các ampe kế khi K đóng.

Bài 301
Có mạch điện như hình vẽ.
Nguồn có suất điện động e, điện trở trong r = ; vôn kế có điện trở rất lớn. Ampe kế và khóa K có điện trở không đáng kể.
R1 = R2 = R3 = 6 ; R4 = 2 .
1. Khi moK mở, V chỉ 12V. Tính e.
2. Tính số chỉ V và A khi K đóng.

Bài 302
Có mạch điện như hình vẽ.
e = 6V; r = 1 ; R1 = R4 = R5 = 4 ; R2 = 8 ; R3 = 2 ;
RK 0. Tính hiệu điện thế giữa N và B khi:
1. K mở; 2. K đóng.

Bài 303
Cho mạch điện như hình vẽ.
e = 9V; r = 1 ; R1 = 5,6 ; R3 = 8 ; R4 = 2 R2 = R5 = R6 = 4
Các ampe kế và khóa k có điện trở không đáng kể. Tìm số chỉ các ampe kế khi:
1. K mở. 2. K đóng.

Bài 304
Cho mạch điện như hình vẽ:
e = 9V; r = 1 ; Đ : 6V - 3W
Tính giá trị của biến trở Rb tham gia vào mạch để đèn sáng bình thường.

Bài 305
Cho mạch điện như hình vẽ.
e = 9V; r = 1 ; Đ1 : 6V - 3W; Đ2 3V - 1,5W.
Các đèn sáng bình thường. Tính:
1. Điện trở R1 và R2.
2. Công suất và hiệu suất của nguồn.


Bài 306
Một nguồn điện có suất điện động e = 24V; điện trở trong r = 3 . Có một số bang đèn loại 2,4V - 1,44W. Người ta mắc các bóng trên thành m dãy, mỗi dãy có n bóng. Hỏi phải dùng bao nhiêu bóng và mắc như thế nào để các bóng đều sáng bình thường.

Bài 307
Một nguồn điện có suất điện động e = 24V; điện trở trong r = 3 . Có một số bóng đèn loại 2,4V - 1,44W. Người ta mắc các bóng trên thành m dãy, mỗi dãy có n bang. Hỏi phải dùng bao nhiêu bóng và mắc như thế nào để các bóng đều sáng bình thường.

Bài 308
Cho mạch điện như hình vẽ
E = 12V; r = 1 . R là biến trở.
1. Điều chỉnh R để công suất mạch ngoài là 11W. Tính giá trị R tương ứng. Tính công suất của nguồn trong trường hợp này.
2. Phải điều chỉnh R có giá trị là bao nhiêu để công suất trên R là lớn nhất

Bài 309
Cho mạch điện như hình vẽ:
e = 12V; r = 3 ; R1 = 12 . Hỏi R2 bằng bao nhiêu để công suất mạch ngoài là lớn nhất ? Tính công suất này.

Bài 310
e = 24V; r = 6 ; R1 = 4 . R2 là biến trở. Hỏi R2 bằng bao nhiêu để công suất:
1. Mạch ngoài lớn nhất. Tính công suất nguồn trong trường hợp này.
2. Trên R2 lớn nhất. Tính công suất này.

Bài 311
e = 12V; r = 1 R1 = 6 ; R3 = 4 R2 là biến trở.
Hỏi R2 bằng bao nhiêu để công suất trên R2 là lớn nhất.

Bài 312
Cho mạch điện như hình vẽ. 4 pin giống nhau mắc nối tiếp, mỗi pin có suất điện động e = 1,5V; điện trở trong r = 0,25 ; R1 = 24 ; R2 = 12 ; R3 = 3 . Tính:
1. Suất điện động và điện trở trong của bộ nguồn.
2. Cường độ dòng điện mạch chính.
3. Công suất tiêu thụ trên R2.

Bài 313
Cho mạch điện như hình vẽ. 4 pin giống nhau mắc nối tiếp, mỗi pin có suất điện động là e0 và điện trở trong là r0 = 0,25 . R2 = 3 ; R3 = 15 ; R4 = 10 . Điện trở của ampe kế A rất nhỏ, của vôn kế V rất lớn. A chỉ và V chỉ 2V. Tính:
1. Điện trở R1.
2. Cường độ dòng điện mạch chính.
3. Hiệu điện thế hai đầu mạch ngoài.
4. Suất điện động của 1 pin.

Bài 314
Cho mạch điện như hình vẽ.
e1 = 2V; e2 = 4V; e3 = 3V; r1 = r2 = r3 = 0,1 ; R = 8,7 .
Tính cường độ dòng điện qua mạch và công suất mạch ngoài, công suất của bộ nguồn.

Bài 315
e1 = e3 = 6V; e2 = 3V r1 = r2 = r3 = 1 R1 = R2 = R3 = 5 R4 = 10
Tính:
1. Suất điện động và điện trở trong của bộ nguồn.
2. Hiệu điện thế giữa M và N.


Bài 316
e3 = 16V; e2 = e1 = 2V; r1 = r2 = r3 = 0,5
R1 = R2 = R3 = 6 R4 = 6,5
Tính:
1. Suất điện động và điện trở trong bộ nguồn.
2. Hiệu điện thế giữa A và M.

Bài 317
Có mạch điện như hình vẽ.
• 3 pin giống nhau, mỗi pin có e = 6V; r = 0,3 .
• Điện trở R = 5,9
Tính:
1. Hiệu điện thế hai đầu bộ nguồn.
2. Cường độ dòng điện qua 1 pin.
3. Công suất của bộ nguồn và công suất 1 pin.


Bài 318
Hai nguồn giống nhau; mỗi nguồn có suất điện động e và điện trở trong r. Vôn kế V và ampe kế A lí tưởng. Khóa K có điện trở không đáng kể.
• Khi k mở, V chỉ 6V.
• Khi K đóng, V chỉ 5,5V và ampe kế chỉ 1A.
Tính:
1. e, r. 2. Công suất mạch ngoài khi K đóng.

Bài 318
Hai nguồn giống nhau; mỗi nguồn có suất điện động e và điện trở trong r. Vôn kế V và ampe kế A lí tưởng. Khóa K có điện trở không đáng kể.
• Khi k mở, V chỉ 6V.
• Khi K đóng, V chỉ 5,5V và ampe kế chỉ 1A.
Tính:
1. e, r. 2. Công suất mạch ngoài khi K đóng.

Bài 319
e1 = 8V; e2 = 10V r1 = r2 = 2 ; R = 9
Vôn kế V và ampe kế A là các dụng cụ đo điện lí tưởng.
Tìm số chỉ của V và A.

Bài 320
e1 = 6V; e2 = 4V r1 = r2 = 2 ; R = 9
Tính:
1. Suất điện động và điện trở trong của bộ nguồn.
2. Công suất mạch ngoài và cường độ dòng điện qua mỗi nguồn.

Bài 321
Hai nguồn có suất điện là e1, e2; điện trở trong r1 và r2 (giả sử e1 > e2). Mạch ngoài có điện trở R thay đổi được. Tính R để nguồn thứ hai:
1. Phát dòng.
2.Thu dòng.
3. Không phát, không thu.

Bài 322
Có 6 nguồn giống nhau, 1 nguồn có suất điện động e = 2V; điện trở trong r = 0,5 .
Điện trở của ampe kế A và khóa K không đáng kể. R1 = 12 ; khi K mở ampe kế chỉ A. Tính số chỉ A khi K đóng.
Bài 323
Có 12 nguồn giống nhau, 1 nguồn có suất điện động e, điện trở trong r = 1,5 . Vôn kế có điện trở rất lớn và chỉ 7V. Công suất mạch ngoài là 3,5W. Tính
1. Suất điện động e.
2. Công suất một nguồn và công suất bộ nguồn.

Bài 324
Cho mạch điện như hình vẽ:
Có 10 nguồn giống nhau, mỗi nguồn có suất điện động e = 1,5V, điện trở trong r = 0,5 mắc thành hai dãy song song, dãy 1 có 6 nguồn nối tiếp, dãy 2 có 4 nguồn nối tiếp. Ampe kế có điện trở không đáng kể. R là biến trở. Hỏi phải chỉnh R bằng bao nhiêu để ampe kế chỉ 0.

Bài 325
Có 12 nguồn giống nhau, 1 nguồn có suất điện động e = 2V, điện trở trong r = 0,5 . Điện trở R = 13 . Tính hiệu điện thế giữa M và B.

Bài 326
Có 4 nguồn giống nhau, suất điện động và điện trở trong của 1 nguồn là e = 9V; r = 1 . Các điện trở R1 = 2 ; R2 = 2 ; R3 = 6 ; R4 = 12 . Điện trở của ampe kế không đáng kể. Cường độ dòng điện qua R1 là 3A. Tính:
1. Điện trở R5.
2. Số chỉ ampe kế A.

Bài 327
Hai nguồn giống nhau, mỗi nguồn có e = 4,5V, r = 1 . Các điện trở R1 = 1,4 ; R2 = 6 ; R3 = 2 ; R4 = 8 ; R5 = 6 . V có điện trở rất lớn, A có điện trở rất nhỏ. Tìm:
1. Số chỉ của vôn kế và ampe kế.
2. Hiệu điện thế giữa hai điểm M và N.

Bài 328
Có N = 40 nguồn giống nhau, mỗi nguồn có suất điện động e = 2V; điện trở trong r = 1 .
1. Các nguồn điện được mắc hỗn tạp thành n nhánh, mỗi nhánh có m nguồn nối tiếp. Hỏi có bao nhiêu cách mắc khác nhau?
2. Dùng điện trở ngoài R = 2,5 thì phải chọn cách mắc nào để công suất mạch ngoài lớn nhất? Tính công suất này.
Bài 329
1. Hai dâu điện trở ghép với nhau và mắc vào hai điểm có hiệu điện thế 26V. Khi chúng ghép nối tiếp thì dòng điện qua chúng là 2A. Khi chúng ghép song song thì dòng điện tổng cộng qua chúng là A. Tính điện trở của hai dây dẫn trên.
2. Người ta mắc lần lượt dây thứ nhất rồi dây thứ hai vào hai cực bộ nguồn công suất tỏa nhiệt trên hai dây điện trở như nhau. Tính điện trở như nhau. Tính điện trở trong bộ nguồn.

Bài 330
Một điện trở R = 3 được mắc giữa hai đầu của bộ nguồn mắc hỗn tạp gồm m nhánh, mỗi nhánh có n pin giống nhau, mắc nối tiếp. Suất điện động và điện trở trong của mỗi nguồn là e = 2V và r = 0,5 .
Tính số nguồn ít nhất cần ding để dòng điện qua R có cường độ là 8A. Tính hiệu suất của bộ nguồn.

Bài 331
Hãy vẽ dạng đồ thị sự phụ thuộc của công suất nguồn điện và công suất tiêu thụ ở mạch ngoài vào điện trở mạch ngoài. Biết nguồn có suất điện động e, điện trở trong r.

Bài 332
Một bộ nguồn gồm 36 nguồn giống nhau ghép hỗn hợp thành m dãy song song, mỗi dãy có n nguồn giống nhau mắc nối tiếp. Mỗi nguồn có suất điện động e = 12V; điện trở trong r = 2 . Mạch ngoài có hiệu điện thế U = 120V và công suất P = 360W. Tính m và n.

Bài 333
Có 8 bóng đèn giống nhau loại 3V - 3W và mắc thành p dãy song song, mỗi dãy có q bóng nối tiếp. Mỗi nguồn có suất điện động e = 4V; điện trở trong r = 1 .
Hỏi phải dùng tối thiểu bao nhiêu nguồn và xác định các cách mắc bộ đèn và bộ nguồn.

Bài 334
Cho mạch điện như hình vẽ.
e1 = 4V; r1 = 2 ; e2 = 3V; r2= 3 . R là biến trở, ampe kế có Ra 0.
1. Chỉnh R để giá trị tham gia vào mạch là R1 bằng bao nhiêu để ampe kế chỉ O.
2. Khi con chạy C có vị trí ở câu 1, nếu dịch chuyển C thì chiều dòng điện qua ampe kế như thế nào?

Bài 335
Cho mạch điện như hình vẽ:
e1 = 55V; e2 = 10 ; e 3 = 15V; r1 = 0,3 ; r2 = 0,4 ; r3 = 0,1 ; r4 = 0,2 ; R1 = 9,5 ; R2 = 19,6 ; R3 = 4,9 . Tính cường độ dòng điện qua các nhánh.

Bài 336
Cho mạch điện như hình vẽ. Nguồn có e = 18V; r = 1,4 . Bóng đèn có ghi 5V - 2,5W. Chỉnh biến trở Rb = 7 thì đèn sáng bình thường. B là bình điện phân có điện trở R1 = 10 .
1. Tính điện trở x.
2. Cho biết bình điện phân chứa dung dịch CuSO4, dương cực bằng đồng. Tính lượng đồng bám vào catốt của bình điện phân sau 24h.

Bài 337
Cho mạch điện như hình vẽ. Bộ nguồn e1, r1 gồm 20 pin có e = 1,2V; r = 0,3 . MN là dây điện trở đồng chất, tiết diện đều, dài 1m có điện trở RMN = 6 , ampe kế có điện trở không đáng kể. Khi con chạy C cách M một đoạn MC = 12,5 cm thì ampe ké chỉ O.
1. Tính suất điện động e2.
2. Dùng bộ nguồn e1 để thắp sáng 6 đèn loại 6V - 3W. Hỏi phải mắc như thế nào để các đèn sáng bình thường và có lợi về mặt năng lượng.

Bài 338
Cho ba nguồn e1 = e2; r1 = r2 = r và e3 = 2V; r3 = 0 được mắc lần lượt theo hai sơ đồ (1) và (2). Biết R1 = 9 ; R¬2 = 2; Ra = RK 0
1. Khi K mở, dòng điện trong hai sơ đồ có chiều như hình vẽ và I = 0,56A; I’ = 0,16A. Tìm e, r.
2. Tìm số chỉ ampe kế trong hai sơ đồ khi K đóng.

Bài 339
Cho mạch điện như hình vẽ. Bộ nguồn gốc 8 pin giống nhau, 1 pin có e = 2,25V; r = 1 . Đèn Đ ghi 3V; 4,5W; Ra = RK 0; bình điện phân đựng nước pha xút, có các điện cực bằng bạch kim và điện trở là R3 = 3 .
1. Khi K mở, đèn sáng bình thường. Tính R1 và số chỉ của ampe kế.
2. Khi K đóng, người ta thấy công suất mạch ngoài cực, hãy tính thể tích oxy được giải phóng ở điện cực trong điều kiện chuẩn trong thời gian 16 phút 5 giây.

Bài 340
Cho mạch điện như hình vẽ, điện trở R = 4,5 . C là tụ điện phẳng mà khoảng cách giữa hai bản là d = 0,2cm. Trong mạch trên, cường độ điện trường giữa hai bản tụ là E = 2250 . Tính suất điện động e và nguồn, biết điện trở trong của nó là r = 0,5 .
Bài 341
Cho mạch điện như hình vẽ.
Nguồn điện có suất điện động e = 9V, điện trở trong r = 1 . Các điện trở R1 = R2 = R3 = 6 , R4 = 18 . Tụ điện có điện dung C = 8 F. Tính điện tích của tụ.

Bài 342
Cho mạch điện như hình vẽ. Các điện trở R1 = R2 = 6 ; R3 = R4 = 5 , nguồn có suất điện động e = 18V, điện trở trong r = 1 . Tụ có điện dung C = 10 F. Tính điện tích trên tụ.

Bài 343
Cho mạch điện như hình vẽ, các nguồn có e1 = 12V; r1 = 1 ; e2 = 6V; r2 = 1 . Các điện trở R1 = 4 ; R2 = 6 ; R3 = 3 . Tụ có điện dung C = 5 F. Tính điện tích trên tụ và cho biết bản tụ nào tích điện dương.

Bài 344
Cho mạch điện như hình vẽ. Các nguồn có e1 = 9V; r1 = 2 ; e2 = 5V; r2 = 2 . Trên bóng đèn có ghi 3V - 3W. Tụ có điện dung C = 10 F. Biết đèn sáng bình thường. Tính:
1. Điện trở R1.
2. Điện tích trên tụ và cho biết bản tụ nào tích điện âm.

Bài 345
Cho mạch điện như hình vẽ. Nguồn có suất điện động e, điện trở trong r = 1 . Các điện trở R1 = 15 ; R2 = 10 ; R3 = 5 . Tụ có điện dung C = 10 F và điện tích trên tụ là là q = 10 C. Tính:
1. Suất điện động e
2. Công suất tiêu thụ trên R2.

Bài 346
Cho mạch điện như hình vẽ. Các nguồn có e1 = 12V; r1 = 1 ; e2 = 9V; r2 = 1 ; điện trở của dây điện trở AB là RAB = R = 5 . Tính phần điện trở AC là RAC = x để điện kế G chỉ 0.
Bài 347
Cho mạch điện như hình vẽ. Bộ nguồn gồm 4 oin giống nhau mắc nối tiếp, mỗi pin có e = 2V, r = 0,5 . Các điện trở R1 = R2 = 20 , R3 = 10 . Khoá K có RK 0. Các tụ có điện dung C1 = 2 F; C2 = 3 F. Tính điện tích trên các tụ trong trường hợp K mở rồi K đóng, từ đó suy ra lượng điện tích chuyển qua R1 khi đóng khoá K.

Bài 348
Cho mạch điện như hình vẽ eb = 70V; rb = 10 . Các điện trở R1 = R2 = R3 = R4 = 20 . Điện trở khoá K là RK 0. Tụ có điện dung C = 10 F. Tính lượng điện tích chuyển qua R4 trong thời gian K đóng rồi mở.

Bài 349
Cho mạch điện như hình vẽ. Nguồn có e = 12V; r = 1 ; R2 = 2 ; R3 = 4 . Phần biến trở tham gia vào mạch là x. Tụ có điện dung C = 10 F. Hỏi x phải bằng bao nhiêu để:
1. Điện tích trên tụ là 3.10-5 C và bản tụ nối với M tích điện âm.
2. Công suất trên x cực đại.

Bài 350
Cho mạch điện như hình vẽ. Các nguồn e1 = 4V; r¬1 = 0,5 ; e2 = 2V; r2 = 1 . Các điện trở R1 và R2 . Các tụ C1 = C2 = 2 F ; C3 = 4 F. Cá điện kế có điện trở không đáng kể. Điện kế G1 chỉ 0,4A, điện kế G2 chỉ 0.
1. Tính R1 và R2.
2. Tính điện tích và điện thế trên các tụ.

Bài 351
Cho mạch điện như hình vẽ. Nguồn có e = 4V; r = 1 . Các điện trở R1 = R2 = 2 ; R3 = R4 = R5 = 5 . Tụ có điện dung C = 2 F; điện trở ampe kế và khoá K không đáng kể. Tính số chỉ ampe kế, điện tích trên tụ và dấu điện tích trên các bản tụ khi:
1. K mở.
2. K đóng.

Bài 352
Bộ nguồn có 6 nguồn giống nhau mắc như hình vẽ, một nguồn e = 12V, r = 0,75 . Các điện trở R1 = 2 ; R2 = 3 ; R3 = 10,5 . Các tụ có C1 = C2 = 2 F, C3 = 6 F. Tính lượng điện tích qua khóa K khi K mở rồi đóng.
Bài 353
Cho mạch điện như hình vẽ. Hai nguồn giống nhau, một nguồn có suất điện động e, điện trở trong r. Bóng đèn loại 6V - 6W. Các tụ có điện dung C1 = C2 = 2 F. Điện trở R1 = 4 , vôn kế V có điện trở rất lớn, khóa K có điện trở không đáng kể.
• Khi K mở, V chỉ 12V.
• Khi K đóng thì đèn sáng bình thường.
1. Tính e, r.
2. Số chỉ V khi K đóng.
3. Điện lượng tải qua R2 khi K mở rồi đóng và cho biết các tụ phóng hay nạp điện.

Bài 354
Cho mạch điện như hình vẽ; e2 = 10V; r1 = 1 ; r2 = 3 ;
R1 = 2 ; R2 = 4 . R3 = R4 = 3 .
Vôn kế có điện trở rất lớn và chỉ V. Tính e1.

Bài 355
Cho mạch điện như hình vẽ, các nguồn e1 = 24V; r1 = 1 ; e2 = 6V; r2 = 4 ; R3 = 5 . Các tụ có điện dung C1 = 2 F; C2 = 3 F; C3 = 4 F.
Tính điện tích trên các tụ.

Bài 356
Cho mạch điện như hình vẽ. e1 = 6V; e2 = 12V; r1 = r2 = 2 ; R1 = 10 ; R2 = 5 ; C1 = C2 = 6 F. Tính điện tích trên các tụ và điện lượng qua R1 khi K chuyển từ đóng sang mở.

Bài 357
Có mạch điện như hình vẽ. Các nguồn giống nhau và mỗi nguồn có e = 3V; r = 1 . Các điện trở rất lớn. Tìm số chỉ của các vôn kế. Nếu thay 2 vôn kế bằng 2 tụ có điện dung bằng nhau là C1 = C2 = 6 F thì mỗi tụ tích một lượng điện tích là bao nhiêu?

Bài 358
Có mạch điện như hình vẽ. Bốn nguồn giống nhau mắc nối tiếp, 1 nguồn có e = 0,75V; r = 0,1 . Các điện trở R1 = 1 ; R3 = 2 ; R4 = 4 ; Ra = RK 0. Biết khi K mở, A chỉ 0,2A và khi K đóng K chỉ 0. Tính R2 và R5.

Bài 359
Có mạch điện như hình vẽ. Các nguồn giống nhau, mỗi nguồn có e = 3V; r = 1 . Biến trở có điện trở toàn phần là RMN = 10 ; điện trở R1 = 1 ; Ra 0; RV rất lớn. Tụ có điện dung C0 = 5. Tìm số chỉ vôn kế, ampe kế, điện tích trên tụ và công suet bộ nguồn, công suất 1 nguồn khi con chạy C của biến trở ở vị trí:
1. Là trung điểm của MN
2. Trùng với N.

Bài 360
Cho mạch điện như hình vẽ, các nguồn có e1 = 6V; r1 = 0,5 ; e2 = 9V; r2 = 0,5 ; r3 = 10 ; R4 = 0,5 ; R1 = 8 . Đèn Đ có ghi 12V - 18W. Các tụ có điện dung C1 = 6; C2 = 4. Đèn sáng bình thường. Tính R2, công suất mỗi nguồn, công suất mạch ngoài, điện tích trên các tụ.

Bài 361
Cho mạch điện như hình vẽ. Mỗi nguồn có suất điện động e, điện trở trong r = 4. Các điện trở R1 = R2 = R3 = 40 ; R4 = 30 . Ampe kế có điện trở Ra 0 và chỉ 0,5A.
1. Tính e
2. Nếu thay ampe kế bằng tụ có điện dung C = 10 F thì điện tích trên tụ là bao nhiêu?

Bài 362
Cho mạch điện như hình vẽ. Nguồn có e = 18V; r = 2 . Các điện trở R1 = R2 = R3 = R4 = 6 , khoá K có RK 0, tụ có điện dung C = 6 F.
Tính điện tích toàn các tụ và cường độ dòng điện qua khoá K khi:
1. K mở
2. K đóng

Bài 363
Các nguồn có e1 = 12V; r1 = 2 ; e2 = 6V; r2 = 2 . Các điện trở R1 = R3 = 4 , R2 = 6 , các khoá có RK 0, A có điện trở không đáng kể. Tụ có điện dung C = 6 F. Tìm số chỉ của ampe kế và điện tích trên tụ khi:
1. K1, K2 đều mở.
2. K1, K2 đều đóng.
3. K1 đóng , K2 mở.
4. K1 mở, K2 đóng
Bài 364
Có hai nguồn giống hệt nhau, mỗi nguồn có suất điện động e, điện trở trong r. Tính hiệu điện thế giữa hai điểm A và B khi mắc hai nguồn theo hai sơ đồ sau:

Bài 365
Cho mạch điện như hình vẽ. Hai nguồn giống nhau, mỗi nguồn có e = 3V, r = 0,5 . Các điện trở R1 = 2 ; R2 = 4 ; R3 = 8 ; R4 = 10 . Khoá K và ampe kế A có điện trở không đáng kể, x là điện trở chưa biết. Tụ có điện dung C = 10 F. Khi K mở A chỉ 1,2A.
1. Tính x, điện tích trên tụ khi K mở.
2. Khi K đóng, điện tích trên tụ sẽ thay đổi như thế nào?

Bài 366
Có 12 pin giống nhau, mỗi pin có suất điện động e = 2V, điện trở trong r = 0,1 được, mắc thành bộ rồi nối với mạch ngoài có điện trở R = 0,3 .
1. Tính suất điện động, điện trở trong của bộ nguồn và dòng điện qua R khi:
+ 12 pin ghép nối tiếp
+ 12 pin ghép song song
+ 12 pin ghép thành bốn dãy, mỗi dãy có 3 pin.
2. Nếu ghéo thành m dãy, mỗi dãy có n pin. Tìm cách ghép để dòng điện qua R là lớn nhất. Tính Imax.
3. Thay R bằng R1 = 0,8 . Ghép bộ nguồn thành 2 dãy, 1 dãy có x pin, 1 dãy có y pin. Tìm cách ghép để không có dòng điện qua dây có y pin.

Bài 367
Cho mạch điện như hình. Biết e = 6V, r = 1 ; R1 = R3= R4 = R5 = 1 , R2 = 0,8 . Rx là biến trở tối đa là 10 . Ban đầu Rx = 2 .
1. Tính số chỉ của ampe kế; vôn kế và công suất của Rx khi K mở và K đóng.
2. K đóng, cho Rx thay đổi từ 0 đến 10 . Số chỉ của ampe kế tăng hay giảm? Biết V có điện trở rất lớn, A và khoá K có điện trở rất nhỏ.

Bài 368
Cho mạch điện như hình vẽ. Biết e1 = e2 = 6V, r1 = 1 ; r2 = 2 ; R1 = 5 ; R2 = 4 ; R = 3 . Vôn kế có điện trở rất lớn.
1. Tìm cường độ dòng điện qua các điện trở và nguồn điện.
2. Số chỉ của vôn kế.

Bài 369
Cho mạch điện như hình. Biết e1 = 12V, r1 = 1 ; e2 = 6V; r2 = 1 ; R1 = 2 ; R2 = 3 .
1. Định giá trị của R để e2 là máy phát, máy thu; không phát không thu?
2. Tính R để dòng phát của e1 gấp 2 lần dòng thu của e2. Tính công suất của e1 lúc này.

Bài 370
Cho mạch điện như hình. Biết e1 = 12V; r1 = 1 ; e2 = 6V; r2 = 1 ; R1 = 2 ; R2 = 3 .
1. Định giá trị của R để e2 là máy phát; máy thu; không phát không thu ?
2. Tính R để dòng phát của e1 gấp 2 lần dòng thu của e2. Tính công suất của e1 lúc này.

Bài 371
Cho mạch điện như hình. e = 24V, r = 2 ; R1 = 3 ; R2 = 2 . Định mức Rx để:
1. Công suất mạch ngoài lớn nhất. Tính giá trị này.
2. Công suất trên Rx bằng 9W.
3. Công suất trên Rx cực đại. Tính giá trị này.

Bài 372
Cho mạch điện như hình. Biết e1 = 6V; r1 = 1 ; e2 = 2V; r2 = 0,5 ; R1 = 1 ; R2 = 2 ; R3 = 2,5 ; C = 1 F.
1. Tính điện tích trên tụ C khi K mở, bản nào tích điện dương.
2. Tìm điện lượng qua R4 khi K đóng.

Bài 373
Cho mạch điện như hình. Biết R1 = 8 ; R2 = 2 ; R3 = 4 ; R4 = 1 ; e = 12V; r = 0,4 , RA = 0.
1. Chứng tỏ rằng khi thì không có dòng điện qua ampe kế.
2. Cho R4 = 4 . Xác định chiều và cường độ dòng điện qua ampe kế.
3. Biết dòng điện qua ampe kế có chiều từ M đến N, cường độ IA = 0,3A. Tính R4.

Bài 374
Cho mạch điện như hình. Bộ nguồn 2 dãy, mỗi dãy có 6 pin, mỗi pin có e = 1,5V; r = 0,2 . Điện trở các đèn lần lượt là R1 = 2 ; R2 = R3 = 6 . Điều chỉnh biến trở Rb¬ ¬ sao cho vôn kế chỉ 5V. Tính:
1. e1, rb của bộ nguồn.
2. Cường độ qua mỗi đèn và giá trị của Rb.
3. Nhiệt lượng toả ra ở biến trở sau 10 phút và công suất đèn Đ1.
4. Nếu Đ2 đứt, độ sáng các đèn còn lại ra sao? Số chỉ của vôn kế thay đổi thế nào?
Biết vôn kế có điện trở rất lớn.

Bài 375
Cho mạch điện như hình vẽ. Mỗi nguồn có e = 1,5V; r = 0,1 . Đèn Đ1 loại 6V - 3W; đèn Đ2 loại 3V - 1,5W.
1. Dịch chuyển con chạy C đến vị trí để cho các đèn sáng bình thường. Tính:
a. Hiệu điện thế hai đầu nguồn.
b. Điện trở R1 và giá trị của biến trở R2 tham gi vào mạch.
2. Từ vị trí con chạy C ở câu 1, nếu dịch chuyển C về phía A thì độ sáng đèn Đ1 thay đổi thế nào?

Bài 376
Cho mạch điện như hình vẽ. Biết e = 12V, r = 2 ; R1 = 3 ; R2 = 6 ; R3 = 4 ; R4 = 12 ; RA = 0. Tìm số chỉ của ampe kế khi K mở và K đóng.

Bài 377
Cho mạch điện như hiình vẽ. Nguồn có e = 4V, r = 1 . Các điện trở R1 = R2 = R3 = R4 = R5 = 1 . Khoá K có RK 0. Tính công suất của nguồn khi:
1. K mở.
2. K đóng.

Bài 378
Cho hai nguồn e1 = 6V; r1 = 1 ; e2 = 12V, r2 = 2 . Các ampe kế có RA = 0.
1. Tìm số chỉ của ampe kế được mắc trên hình.
2. Thay ampe kế bằng các vôn kế có RV rất lớn. Tìm số chỉ của vôn kế.

Bài 379
Giải lại bài 378 khi ampe kế được mắc như sau:

Bài 380
Giải lại bài 378 khi ampe kế được mắc như sau:

Bài 381
Giải lại bài 378 khi ampe kế được mắc như sau:
Bài 382
Cho mạch điện như hình. Biết: e1 = 2V; r1 = 0,1 ; e2 = 6V; r2 = 0,2 ; e3 = 8V; r3 = 0,3 ; R1 = 0,4 ; R2 = 1 ; R3 thay đổi.
1. Tìm dòng điện qua mạch và UMN khi R3 = 2 .
2. Có thể điều chỉnh R3 để UMN = 0 được không? Nếu được tìm giá trị R3 và dòng điện qua mạch lúc này.

Bài 383
Cho mạch điện như hình vẽ. Bộ nguồn gồm 8 pin ghép thành 2 dãy, mỗi dãy có 4 pin, mỗi pin có e = 1,5V, r = 0,1 . Biết R1 = 1,8 ; R2 = 4 ; R3 = 3 ; R4 = 6 ; RA = 0; dòng điện qua R1 là 1A.
1. Tính suất điện động và điện trở trong của bộ nguồn.
2. Tính R5.
3. Tìm số chỉ của ampe kế.

Bài 384
Cho mạch điện như hình. Bộ nguồn gồm 12 pin giống nhau ghép thành 2 dãy, mỗi dãy có 6 pin, mỗi pin có e = 1,5V; r = 0,1 ; R1 = 4 ; R2 = 2,4 ; R3 = 3 ; R4= 1,7 ; = = RK = 0; RV rất lớn. Tìm số chỉ các ampe và vôn kế khi:
1. K1 đóng, K2 mở.
2. K1 mở, K2 đóng.
3. K1, K2 cùng đóng.

Bài 385
Cho mạch điện như hình. Biết e = 12V; r = 1 ; R1= 1 ; R2 = 2 . Rx là biến trở.
1. Khi Rx ở giá trị 5 . Tìm công suất của Rx.
2. Định Rx để công suất tiêu thụ trên Rx lớn nhất. Tính công suất này và công suất của nguồn.

Bài 386
Cho mạch điện như hình. Biết e1 = 10V, r1 = 2 ; e2 = 20V; r2 = 3 ; e3 = 30V; r3 = 3 ; R1 = R2 = 1 ; R3 = 3 ; R4 = 4 ; R5 = 5 ; R6 = 6 ; R7 = 7 . Tìm dòng điện qua các nguồn và UMN¬.

Bài 387
Cho mạch điện như hình. Biết e1 = 6V, r1 = 1 ; e2 = 2V; r2 = 0,5 ; RAB = 8 ; RA = 0.
1. Tìm số chỉ của ampe kế khi con chạy C ở chính giữa AB.
2. Tìm vị trí của C để ampe kế chỉ 0.
Bài 388
Cho mạch điện như hình. Biết e = 12V; r = 1 ; R2 = 3 ; R3 = 10K ; C1 = 3C2 = 1.
1. Tính lượng điện tích qua khoá K khi K mở rồi đóng,
2. Giải sử điện tích đó qua K trong thời gian t = 0,01s. Hãy cho biết độ lớn và chiều của dòng điện trung bình qua R3. Nhiệt lượng toả ra trên R3 là bao nhiêu?

Bài 389
Cho mạch điện như hình. Suất điện động và điện trở trong mỗi pin (e = 1,5V, r = 0,5 ). R1 = 1 , R2 = 4 , R3 = 2 , R4 = 1 , R5 = 2 , C = 10 F.
1. Tìm dòng điện qua các điện trở.
2. Tìm điện tích trên tụ C.
3. R5 bị đứt, tìm điện tích trên tụ lúc này.

Bài 390
Cho mạch điện như hình vẽ:
e1 = 12V; r1 = 1 ; e2 = 6V; r2 = 2 ; e3 = 9V; r3 = 2 ; R3 = 3 ; C = 10 F. Tính điện tích trên tụ.

Bài 391
Một máy phát điện cung cấp điện cho một động cơ. Suất điện động và điện trở trong của máy phát là e = 25V; r = 1 . Dòng điện chạy qua động cơ là 1A, điện của cuộn dây trong động cơ là 1,5 . Tính:
1. Công suất của nguồn và hiệu suất của nó.
2. Công suất điện toàn phần và công suất cơ học của động cơ điện. Hiệu suất của động cơ,
3. Giả sử động cơ bị kẹt không quay được, dòng điện qua động cơ có cường độ bao nhiêu?

Bài 392
Một máy bơm đưa được một khối lượng nước là m = 75kg lên bình chứa ở độ cao h = 4,7m qua một ống có tiết diện S = 0,1m2 trong thời gian t = 1s. Lấy g = 10m/s2.
1. Tính công hữu ích của máy bơm.
2. Nếu máy bơm tiêu thụ công suất là P = 10kW thì hiệu suất của nó là bao nhiêu?

Bài 393
Tính công suất của dòng điện và nhiệt lượng toả ra trong acquy sau thời gian t = 10s khi:
1. Acquy nạp điện với dòng điện I1 = 2A và hiệu điện thế hai cực acquy là U1 = 20V, suất điện động của acquy là e = 12V.
2. Acquy phát điện với dòng điện I2 = 1A.

Bài 394
Một vật kim loại đem mạ kền có diện tích S = 150cm2. Hãy xác định bề dày h của lớp kền mạ trên vật. Biết dòng điện qua bình điện phân có cường độ I = 2A, thời gian mạ 30 phút; nguyên tử lượng, hoá trị và khối lượng riêng của lền lần lượt là A = 5; n = 2; D = 8,8.103 kg/m3.

Bài 395
Người ta điện phân dung dịch muối ăn (NaCl) trong bình có vách ngăn với các điện cực bằng bạch kim. ở catốt người ta thu được 0,4 lít khí hiđrô ở áp suất 1,2atm, nhiệt độ 270C.
1. Tính công thực hiện của dòng điện. Biết hiệu điện thế hai cực bình điện điện là 20V, khí hiđrô có A = 1, n = 1.
2. Tính hiệu suất của bình điện phân. Biết điện trở của bình là r’ = 2 và thời gian điện phân là 31 phút 21 giây.

Bài 396
Cho mạch điện như hình vẽ. Nguồn có suất điện động e, điện trở trong r. Các ampe kế giống nhau và mỗi ampe kế có điện trở là Ra. Ampe kế A1 chỉ 1,5A; A2 chỉ 2A.
1. Tìm số chỉ của A3, A4 và cường độ dòng điện qua R.
2. Cho R = 1,5 . Tính Ra.

Bài 397
Cho mạch điện như hình vẽ. Nguồn có suất điện động e, điện trở trong r = 1,8 . Hai vôn kế giống nhau và mỗi vôn kế có điện trở là Rv. Biết V1 chỉ 7V, V2 chỉ 3V; R0 = 300 ; R¬a 0. Tính:
1. Rv.
2. Số chỉ của A.
3. e
Bài 398
Cho mạch điện như hình vẽ. Nguồn có suất điện động e = 20V, điện trở trong r = . Các điện trở R1 = R2 = R3 = R4 = R0. Vôn kế V chỉ 5V. Tính hiệu điện thế hai đầu nguồn. Biết vôn kế có điện trở là Rv.

Bài 399
Nguồn có suất điện động e, điện trở trong r = R0. Các điện trở R1 = R2 = R0. Hai vôn kế giống nhau có điện trở là Rv. Vôn kế V1 chỉ 10V; V2 chỉ 4V. Tính e.

Bài 400
Cho mạch điện như hình vẽ. Các nguồn có e1 = 1,9V, r1 = 0,3 ; e2 = 1,7 ; r2 = 0,1 ; e3= 1,6V; r3 = 0,1 . Ampe kế A chỉ 0. Tính R và cường độ dòng điện qua các nhánh.
Phần VI:
từ trường

Bài 401
Một dòng điện 20A chạy trong một dây dẫn thẳng dài đặt trong không khí.
a. Tính cảm ứng từ tại những điểm cách dây dẫn 10cm.
b. Tìm những điểm tại đó cảm ứng từ lớn gấp đôi, nhỏ bằng nửa giá trị của B tính ở câu a.

Bài 402
Hai dây dẫn dài song song nhau nằm cố định trong mặt phẳng P và cách nhau một khoảng d. Dòng điện trong hai dây dẫn có cùng cường độ I.
Tính cảm ứng từ tại những điểm nằm trong mặt phẳng P và cách đều hai dây dẫn trong hai trường hợp:
a. Dòng điện trong hai dây dẫn cùng chiều.
b. Dòng điện trong hai dây dẫn ngược chiều.
Cho I = 10A, d = 8 cm.
Các dây dẫn đặt trong không khí.

Bài 403
Một khung dây tròn, bán kính 30cm gồm 10 vòng dây. Cảm ứng từ tại tâm của khung dây B = 3,14.10-5T. Xác định cường độ dòng điện qua khung dây.
Bài 404
Một sợi dây dẫn rất dài căng thẳng, ở khoảng giữa được uốn thành một vòng tròn như hình. Bán kính vòng tròn R = 6cm.
Cho cường độ dòng điện chạy qua dây dẫn I = 3,75A. Xác định cảm ứng từ tại tâm của vòng tròn.

Bài 405
Hai dây dẫn thẳng, dài vô hạn trùng với hai trục toạ độ vuông góc xOy. Dòng điện qua dây Ox, Oy lần lượt là I1 = 2A; I2 = 5A.
Hãy xác định:
a. Cảm ứng từ tại điểm A có toạ độ x = 2cm; y = 4cm.
b. Tập hợp các điểm có cảm ứng từ bằng 0.

Bài 406
Hai dây dẫn thẳng dài đặt song song cách nhau 50cm có dòng điện lần lượt là I1 = 3A; I2 = 2A.
Xác định cảm ứng từ tại điểm M cách dòng I1 30 cm, cách dòng I2 40 cm.

Bài 407
Một vòng dây hình tròn được nối với hai dây dẫn thẳng dài vô hạn vào nguồn điện như hình vẽ.
Biết hai đường thẳng AM và Mn qua tâm O của vòng dây. Tính cảm ứng từ do dòng điện gây ra tại tâm O của vòng dây.

Bài 408
Một dây đồng có đường kính d = 0,8 mm được phủ sơn cách điện rất mỏng. Người ta dùng dây này để quấn ống dây có đường kính D = 2cm dài l = 40 cm. Nếu muốn từ trường trong ống dây có cảm ứng tfw B = 6,28.10-3T thì phải đặt ống dây vào hiệu điện thế bao nhiêu?

Bài 409
Ba dây dẫn thẳng, song song dài vô hạn cùng nằm trong một mặt phẳng, hai dây liên tiếp cách nhau một đoạn a = 6cm, đường độ I1 = I2; I3 = 2I. Dây có I3 nằm ngoài I1, I2 và dòng I3 ngược chiều I1, I3.
Tìm vị trí các điểm có cảm ứng từ bằng 0.


Bài 410
Cho hai dây dẫn thẳng song song dài vô hạn, đặt cách nhau một khoảng 2a = 20 cm trong chân không. Hai dòng điện cùng chiều và cùng cường độ I = 10A đi qua hai dây. Một mặt phẳng P vuông góc với hai dây và cắt chúng tại A1, A2. M là một điểm trên đường trung trực ox của A1A2. Đặt OM = x.
a. Xác định cảm ứng từ tạo bở hai dòng điện trên tại M. Xtes trường hợp x = 20cm.
b. Tìm điểm M0¬¬ trên ox mà tại đó cảm ứng từ là cực đại và tính cực đại ấy.

Bài 411
Cho một đoạn dây dẫn đồng chất có khối lượng m = 10g, dài l = 30cm. Đầu trên của đoạn dây được treo vào điểm O và có thể quay tự do chung quanh O. Đầu dưới của đoạn dây chạm vào thuỷ ngân đựng trong một chiếc chậu. Khi cho dòng điện có cường độ I = 8A chạy qua đoạn dây và đặt toàn bộ đoạn dây trong từ trường đều có phương năm ngang thì đoạn dây lực ra khỏi phương thẳng đứng một góc = 50. Hãy xác định cảm ứng từ B. Lấy g = 9,8 m/s2.

Bài 412
ĐOạn dây dẫn MN có chiều dài l = 20cm, khối lượng m = 10g được treo nằm ngang bằng hai dây mảnh AM, BN. Thanh MN đặt trong từ trường đều thẳng đứng hướng lên với B = 0,5T. Khi cho dòng điện I chạy qua, đoạn dây MN dịch chuyển đến vị trí cân bằng mới, lúc đó hai dây treo AM, BN hợp với phương đứng một góc = 300. Xác định I và lực căng dây treo. Lấy g = 10 m/s2.

Bài 413
Khung dây ABCD hình vuông cạnh a có thể quay dễ dàng quanh cạnh AB cố định nằm ngang. Khing được đặt trong từ trường đều có phương thẳng đứng hướng lên. Cho dòng điện I chạy qua khung dây, khi cân bằng mặt phẳng khung hợp với phương đứng một góc .
Tính biết tiết diện dây làm khung là S, có khối lượng riêng D.

Bài 414
Một khung dây dẫn có dạng tam giác vuông cân ADC như hình vẽ. Khung dây đặt vào từ trường đều có cảm ứng từ B = 0,1T, vuông góc với mặt phẳng ABC. Cho AD = AC = 20 cm, dòng điện chạy qua khung I = 5A theo chiều CADC.
Xác định lực từ tác dụng lên các cạnh của khung dây. Hệ lực này làm khung chuyển động ra sao khu khung tự do. Bỏ qua trọng lượng của khung dây.
Bài 415
Một khung dây hình vuông cạnh a = 10cm có dòng điện I = 1A chạy qua. Khung đặt cạnh một dây dẫn thẳng dài có dòng điện I1 = 2A cách cạnh gần nhất của khung dây một đoạn a như hình vẽ.
a. Xác định lực từ tổng hợp lên khung dây.
b. Đặt thêm một dây dẫn thẳng dài có dòng điện I1 cùng nằm trong mặt phẳng khung dây (vuông góc với dây ban đầu) sao cho đường chéo BD của khung di qua giao điểm của hai dây này. Xác định từ tổng hợp lúc này.

Bài 416
Một vòng dây dẫn bán kính R = 20cm nằm trong mặt phẳng thẳng đứng. ở tâm vòng dây có đặt một kim nam châm nhỏ có thể quay tự do quanh trục thẳng đứng trên một mặt chia độ. Ban đầu kim nam châm nằm theo phương Nam - Bắc của từ trường Trái Đất, mặt phẳng vòng dây song song với trục kim.
a. Cho dòng điện I1 = 4,5A qua dây, kim châm quay một góc = 300. Tìm cảm ứng từ BĐ của từ trường Trái đất tại nơi làm thí nghiệm.
b. Để kim lệch một góc = 600 thì phải cho dòng điện qua vòng dây I2 là bao nhiêu?

Bài 417
Khung dây hình chữ nhật diện tích S = 20 cm2 gồm 50 vòng dây. Khung dây đặt thẳng đứng trong từ trường đều có nằm ngang, B = 0,2T. Cho dòng điện I = 1A qua khung. Tính momen lực đặt lên khung khi:
a. song song mặt phẳng khung dây.
b. hợp với mặt phẳng khung một góc 300.

Bài 418
Hai thanh ray nằm ngang và cách nhau một khoảng l = 20cm. Một thanh kim loại MN, khối lượng m = 100g đặt lên trên, vuông góc với thanh ray. Dòng điện qua thanh MN là I = 5A. Hệ thống đặt trong từ trường đều thẳng đứng, hướng lên, với B = 0,2T. Thanh ray MN nằm yên.
Xác định hệ số ma sát giữa thanh MN và hai thanh ray, lấy g = 10 m/s2.


Bài 419
Hai thanh kim loại AB, CD đặt nằm ngang, song song, cách nhau l = 20 cm, hai đầu thanh được nối với nguồn điện có = 12V, r = 1 . Thanh MN có điện trở R = 2 , khối lượng m = 100 g đặt vuông góc với hai thanh AB, CD và có thể trượt trên hai thanh này với hệ số ma sát k = 0,2. Hệ thống đặt trong từ trường đều thẳng đứng, hướng lên với B = 0,4T như hình vẽ.
Bỏ qua điện trở các thanh ray.
a. Tính gia tốc chuyển động của ray MN, lấy g = 10 m/s2.
b. Cần phải nâng hai đầu BD của thanh hợp với phương ngang một góc bằng bao nhiêu để thanh MN trượt xuống hai đầu A, C với gia tốc như câu a.

Bài 420
Một điện tích chuyển động trong từ trường đều. Mặt phẳng quỹ đạo của hạt vuông góc với đường cảm ứng từ. Nếu điện tích chuyển động với vận tốc v1 = 106 Lorentz tác dụng lên điện tích là f1 = 3.10-6 N. Hỏi nếu điện tích chuyển động với vận tốc v2 = 2,5.106 m/s thì lực f2 tác dụng lên điện tích là bao nhiêu?

Bài 421
Một điện tích có khối lượng m1 = 1,60.10-27 kg, có điện tích q1 = -e chuyển động vào từ trường đều B = 0,4T với vận tốc v1 = 106 m/s. Biết .
a. Tính bán kính quỹ đạo của điện tích
b. Một điện tích thứ hai có khối lượng m2 = 9,60.10-27 kg, điện tích q2 = 2e khi bay vuông góc vào từ trường trên sẽ có bán kính quỹ đạo gấp 2 lần điện tích thứ nhất. Tính vận tốc của điện tích thứ hai.

Bài 422
Một electron trong đèn hình của máy thu hình có năng lượng W = 12kev. ống được đặt sao cho electron chuyển động nằm ngang theo hướng Nam - Bắc địa lý. Cho biết thành phần thẳng đứng của từ trường Trái Đất có cảm ứng từ B = 5,5.10-5 T và hướng xuống.
a. Dưới tác dụng của từ trường Trái đất, electron bị lệch về phía nào? Tính gia tốc a của electron dưới tác dụng của lực từ.
b. Sauk hi bay được một đoạn l = 20cm trong ống, tia electron bị lệch đi một khoảng S bằng bao nhiêu? Bỏ qua tác dụng của trọng lực.


Bài 423
Một dòng điện I chạy qua thanh dẫn bằng đồng có tiết diện hình chữ nhật (a = 1mm; b = 2mm). Thanh đặt trong từ trường đều có B = 0,2T; b và dòng điện. Cho vận tốc chuyển động của electron là .10-4 m/s. Tính hiệu điện thế xuất hiện giữa các cạnh của thanh dẫn, cho thời gian đủ lớn.

Phần VII:
Cảm ứng điện từ

Bài 424
Tìm chiều của dòng điện cảm ứng xuất hiện trong các trường hợp sau:
1. Đưa thanh nam châm ra xa khung dây. (h.a)
2. Tăng dòng điện qua dây dẫn. (h.b)
3. Cho khung chuyển động theo chiều . (h.c)

Bài 425
Một vòng dây đồng có đường kính D = 20cm, tiết diện dây s = 0,5 mm2 đặt vào trong từ trường đều có cảm ứng từ vuông góc mặt phẳng vòng dây. Tính tốc độ biến thiên của cảm ứng từ qua vòng dây để dòng điện cảm ứng xuất hiện trong vòng dây là 2A. Cho điện trở suất của đồng = 1,75.10-8 m.

Bài 426
Một vòng dây tròn có bán kính R = 10cm, đặt trong từ trường đều B = 10-2T. Mặt phẳng vòng dây vuông góc với các đường cảm ứng. Sau thời gian t = 10-2 s, từ thông giảm đều đến 0. Tính suất điện động cảm ứng xuất hiện trong vòng dây.

Bài 427
Một vòng dây tròn đường kính D = 10cm, điện trở R = 0,1 đặt nghiêng một góc 600 với cảm ứng từ của từ trường đều như hình.
Xác định suất điện động cảm ứng, độ lớn và chiều của dòng điện cảm ứng xuất hiện trong vòng dây nếu trong thời gian t = 0,029 s.
a. Từ trường giảm đều từ B = 0,4T xuống 0
b. Từ trường tăng đều từ B1 = 0,1T đến B2 = 0,5T.
c. Từ trường không đổi B = 0,4T nhưng quay đều vòng dây đến vị trí mà cảm ứng từ trùng với mặt phẳng vòng dây.
Bài 428
Một cuộn dây có 500 vòng, diện tích mỗi vòng S = 10 cm2 có trục song song với của từ trường đều. Tính độ biến thiên của cảm ứng từ trong thời gian t = 10-2 s nếu suất điện động cảm ứng có độ lớn 5V.

Bài 429
Khung dây ABCD đặt thẳng đứng, một phần khung nằm trong từ trường đều như hình. B = 1T trong khoảng MNPQ, B = 0 ngoài khoảng đó. Cho AB = l = 5cm, khung có điện trở R = 2 . Khung di chuyển đều xuống dưới với vận tốc 2 m/s. Tính dòng điện cảm ứng qua khung và nhiệt lượng toả ra trong khung khi nó di chuyển một đoạn x = 10cm (cạnh AB chưa ra khỏi từ trường).

Bài 430
Một khung dây hình vuông, ABCD, cạnh a = 20cm, điện trở tổng cộng R = 0,8 , trên đó có các nguồn E1 = 12V; r1 = 0,1 ; E2 = 8V; v2 = 0,1 mắc như hình vẽ. Mạch được đặt trong từ trường đều vuông góc với mặt phẳng của khung.
a. Cho tăng theo thời gian bằng quy luật B = k.t (k = 40 T/s). Tính I chạy qua khung dây.
b. Để dòng điện qua khung dây bằng 0, từ trường phải thay đổi thế nào?

Bài 431
Một vòng dây có điện tích S = 100 cm2, hai đầu nối với tụ có điện dung C = 5 F. Mặt phẳng vòng dây đặt vuông góc với các đường cảm ứng của từ trường B = kt; (k = 0,5 T/s).
a. Tính điện tích trên tụ.
b. Nếu không có tụ thì công suất toả nhiệt trên vòng dây là bao nhiêu?
Cho điện trở của vòng dây R = 0,1 .

Bài 432
Một thanh kim loại dài l = 1,2 m quay trong từ trường đều có vuông góc với thanh (B = 0,2T).
Tìm hiệu điện thế ở hai đầu thanh khi thanh quay quanh trục với tần số góc n = 120 vòng/phút khi:
a. Trục quay qua một đầu thanh.
b. Trục quay qua một điểm trên thanh, cách một đầu một qua l = 20cm.
Bài 433
Một cuộn dây có 100 vòng, bán kính 10 cm. Trụ của cuộn dây song song với cảm ứng từ của một từ trường đều B = 0,2T. Ta quay đều cuộn dây sao cho sau 0,5s trục của nó vuông góc với vectơ . Tính suất điện động cảm ứng xuất hiện trong cuộn dây.

Bài 434
Một đoạn dây MN dài l = 10 cm được treo nằm ngang bằng hai dây dẫn mảnh, nhẹ, thẳng đứng, dài L = 0,9m.
Hệ thống được đặt trong từ trường đều thắng đứng hướng xuống, B = 0,2T. Kéo lệch dây MN để dây treo hợp với phương đứng một góc = 600 rồi buông ra.
a. Tìm biểu thức suất điện động cmar ứng xuất hiện trong dây MN khi dây treo lệch một góc với phương đứng.
b. Tìm giá trị suất điện động cực đại. Bỏ qua sức cản của không khí, lấy g = 10 m/s2.

Bài 435
Cho mạch điện như hình vẽ, E = 1,2V, r = 1 , MN = l = 40cm; RMN = 3 , vuông góc với khung dây, B = 0,4T. Bỏ qua điện trở các phần còn lại của khung dây. Thanh MN có thể trượt không ma sát trên hai thanh ray.
a. Thanh MN chuyển động đều sang phải với vận tốc v = 2m/s.
Tìm dòng điện qua mạch và lực từ tác dụng vào thanh MN.
b. Để không có dòng điện qua mạch, MN phải chuyển động theo hường nào? Với vận tốc bao nhiêu?

Bài 436
Một dẫy dẫn được uốn thành mạch điện thẳng có dạng hai hình vuông cạnh a = 10cm, b = 20cm như hình vẽ.
Mạch đặt trong từ trường đều có vuông góc với mặt phẳng hai khung, B = 3,6.10-2T. Cho dây dẫn có tiết diện 1 mm2, điện trở suất =1,5.10-6 m.
a. Người ta cho từ trường giảm đều xuống O trong thời gian t = 10-2 s. Tính dòng điện chạy qua mạch.
b. Giữ nguyên từ trường, mở khung cạnh b bằng cách xoay ngược lại, sau đó dãn khung ra thành hình vuông mới với cùng thời gian. Tính dòng điện qua mạch lúc này.

Bài 437
H thống dây dân đặt nằm ngang như hình. Thanh Hz trượt trên cách cạnh õ, oy và luôn vuông góc với phân giác OH, Hz tiếp xúc với Oxx, Oy tại M và N. Góc xOy = 2 . Thanh Hz chuyển động với vận tốc không đổi v. Các dây dẫn đồng chất, cùng tiết diện, có điện trở cho một đơn vị chiều dài là r. Bỏ qua điện trở tiếp xúc tại M, N. Hệ thống đặt trong từ trường đều thẳng đứng, có độ lớn B. Xác định chiều và độ lớn dòng điện chạy qua MN khi Hz trượt đều.

Bài 438
Vòng dây tròn, bán kính a, điện trở 1 đơn vị chiều dài r. Một thanh cùng loạt trượt trên vòng tròn với vận tốc v. Hệ thống đặt trong từ trường đều, vuông góc với mặt phẳng vòng dây như hình. Tính dòng điện qua khung theo góc . Bỏ qua điện trở tiếp xúc tại M, N.

Bài 439
Cho khung dây dẫn có kích thước như hình, điện trở một đơn vị chiều dài là R0 = 1 /m. Khung đặt trong từ trường đều vuông góc mặt phẳng khung. Cho tăng theo quy luật B = kt (k = 10 T/s). Tính cường độ dòng điện qua các đoạn của khung. Cho a = 50cm, =1,4.

Bài 440
Cho hệ thống như hình vẽ, thanh kim loại MN = l = 20cm, khối lượng m = 20g; E = 1,5v, r = 0,1 . Cảm ứng từ thẳng đứng hướng xuống, B = 0,4T. Do lực từ cân bằng với lực ma sát nên thanh MN trượt đều với vận tốc 5 m/s. Cho điện trở của hệ thống là R = 0,9 và không đổi. Lấy g = 10m/s2.
a. Tính độ lớn và chiều dòng điện trong mạch.
b. Hệ số ma sát giữa MN và các ray.
c. Để dòng điện chạy từ N đến M với độ lớn 0,5A thì phải kéo MN sang phía nào? Vận tốc và lực kéo bao nhiêu?

Bài 441
Hai thanh kim loại thẳng đứng, điện trở không đáng kể, hai đầu nối nhau bằng điện trở R. Một thanh kim loại MN = l, khối lượng m được thả cho trượt không ma sát trên hai thanh đứng xuống dưới và luôn luôn năm ngang. Hệ thống đặt trong từ trường đều có vuông góc với mặt phẳng khung như hình vẽ. Bỏ qua sức cản không khí.
a. Tính vận tốc cực đại của thanh MN. Cho hai thanh đứng thẳng đứng đủ dài.
b. Tính như câu a trong trường hợp hai thanh đứng bây giờ hợp với phương ngang một góc .

Bài 442
Thay điện trở R bằng tụ có điện dung C. Tính gia tốc chuyển động của thanh MN và cho biết sự biến đổi năng lượng trong mạch.

Bài 443
Thanh đồng khối lượng m trượt trên hai thanh ray đặt nghiêng một góc (tg > k); k là hệ số ma sát giữa thanh đồng và hai ray. Phía trên hai đầu thanh ray có nối nhau bằng một điện trở R. Hệ thống đặt trong từ trường đều có mặt phẳng của hai ray. Tính vận tốc của thanh đồng có thể đạt được. Cho khoảng cách giữa hai thanh ray là l; bỏ qua điện trở các phần khác.

Bài 444
Trong bài 443 nếu thay R bằng tụ có điện dung c. Tìm gia tốc chuyển động của thanh đồng.

Bài 445
Một dĩa kim loại cô lập, bán kính a quay quanh trục với vận tốc n. Tính hiệu điện thế giữa tâm và mép dĩa khi:
a. Không có từ trường.
b. Có từ trường đều, mặt dĩa.

Bài 446
Thanh kim loại khối lượng m, quay không ma sát quanh O và trượt không ma sát trên một vòng dây kim loại bán kính b. Hệ thống đặt trong từ trường đều, mặt phẳng vòng dây. Trục và vòng dây nối với nguồn có suất điện động E.
a. Tìm quy luật của dòng điện i để thanh quay đều với vận tốc góc .
b. Suất điện động E của nguồn cần để duy trì dòng điện trên. Cho điện trở toàn phần của mạch là R và không đổi.

Bài 447
Hai cuộn dây có hệ số tự cảm L1, L2 có điện trở không đáng kể mắc song song và được nối với nguồn (E, r) qua điện trở R (như hình). Đóng K, tìm cường độ dòng điện ổn định trong các cuộn dây và qua điện trở R. Bỏ qua sự hỗ cảm giữa các cuộn dây.
Bài 448
Cuộn dây có h số tự cảm K, điện trở không đáng kể mắc với tụ có điện dung C như hình vẽ.
Khi K đóng lại và dòng điện qua mạch đã ổn định. Tìm hiệu điện thế cực đại ở hai đầu tụ C sau khi K mở. Chọn nguồn có (E, r).

Bài 449
Cuộn dây hệ số tự cảm L, điện trở không đáng kể mắc song song với điện trở R vào mạch như hình vẽ. Đầu tiện K mở. Tìm điện lượng chạy qua điện trở R sau khi đóng khoá K. Cho nguồn có (E, r).

Bài 450
Cho mạch điện như hình vẽ. Ban đầu tụ C1 được tích điện đến hiệu điện thế U và K mở. Tụ C2 không tích điện.
Tìm dòng điện cực đại qua cuộn dây L sau khi đóng khoá K. Cho C1 = C2 = C, bỏ qua điện trở của cuộn dây.
tran anh tan is offline   Trả Lời Với Trích Dẫn
Các thành viên gửi lời cám ơn tới tran anh tan vì bài viết này:
hmtri2007 (08-09-2011), igorivanov (29-09-2011), tiladau96 (21-11-2012), Tronglam (17-06-2014)
Old 05-09-2011, 02:04 PM   #2
tubaroi
Administrator
 
tubaroi's Avatar
 
Tham gia: Aug 2008
Cư trú: TP.HCM
Quốc gia:
Giới tính: Male
Bài gửi: 805
tubaroi is on a distinguished road
Chê bai: 12
Bị chê 17 lần trong 17 bài
Cám ơn: 506
Được cám ơn 379 lần trong 275 bài
Mần chi mừ post 450 bài lại nói 500? Lại còn "như hình vẽ"? Hình vẽ chổ mô?
__________________
Cuộc sống không thể tính bằng năm mà tính bằng giá trị những gì chúng ta làm được trong cuộc sống.

Hãy cứ mơ đi, và cố gắng biến giấc mơ đấy thành hiện thực.
tubaroi is offline   Trả Lời Với Trích Dẫn
Old 05-09-2011, 04:58 PM   #3
[psc]_danny_NooB
King_Of_Mind
 
[psc]_danny_NooB's Avatar
 
Tham gia: Sep 2009
Cư trú: Thiên Đường
Quốc gia:
Giới tính: Male
Bài gửi: 200
[psc]_danny_NooB is on a distinguished road
Chê bai: 0
Bị chê 5 lần trong 5 bài
Cám ơn: 13
Được cám ơn 221 lần trong 83 bài
Send a message via Yahoo to [psc]_danny_NooB
nắm vũng công thức vận dụng là đc vs lại ko có hình vẽ cũn ko sao đâu điện tù đầu bài là liên tưởng vs tự vẽ mà
__________________
Không cần làm vua của thiên hạ chỉ cần làm vua của chính ta
Cho dù sóng đập biển cạn sương tan tâm vẫn lặng im như phiến đá!


her.............her.............bye bye

Chúa không chơi xúc xắc !!!!!!!!!!
[psc]_danny_NooB is offline   Trả Lời Với Trích Dẫn
Old 08-09-2011, 10:22 PM   #4
MiKiLe1995
Junior Member
 
MiKiLe1995's Avatar
 
Tham gia: Aug 2011
Quốc gia:
Giới tính: Male
Bài gửi: 2
MiKiLe1995 is on a distinguished road
Chê bai: 0
Bị chê 0 lần trong 0 bài
Cám ơn: 1
Được cám ơn 0 lần trong 0 bài
oa oa nhiu` wa ~~ hix chac lam` xong `~~~~ Dc cup thanh` pho mat :P:P:P:P:P
MiKiLe1995 is offline   Trả Lời Với Trích Dẫn
Old 08-09-2011, 11:22 PM   #5
VastofBlood
Hawkeye
 
VastofBlood's Avatar
 
Tham gia: Sep 2011
Quốc gia:
Giới tính: Male
Bài gửi: 258
VastofBlood is an unknown quantity at this point
Chê bai: 0
Bị chê 3 lần trong 3 bài
Cám ơn: 35
Được cám ơn 60 lần trong 43 bài
Send a message via Yahoo to VastofBlood
, cái này làm Happy New Year sẽ xong
__________________
Let it be enough to reach the truth that lies, across this new divide.
VastofBlood is offline   Trả Lời Với Trích Dẫn
Old 01-01-2012, 11:39 AM   #6
exquitor_9x
Associate Member
 
exquitor_9x's Avatar
 
Tham gia: Nov 2011
Quốc gia:
Giới tính: Male
Bài gửi: 17
exquitor_9x is on a distinguished road
Chê bai: 0
Bị chê 0 lần trong 0 bài
Cám ơn: 5
Được cám ơn 0 lần trong 0 bài
Bít đề đó, nhưng hơn 1/2 có hình vẽ ??????? Lm sao cho xong hít đk, cái này post vài bài lên mọi người lm cho zui thui, sao nhìu z ?
__________________
HỌC-HỌC NỮA- HỘC MÁU !!!
exquitor_9x is offline   Trả Lời Với Trích Dẫn
Trả lời


Ðang đọc: 1 (0 thành viên và 1 khách)
 
Ðiều Chỉnh
Xếp Bài

Quyền Sử Dụng Ở Diễn Ðàn
Bạn không được quyền gởi bài
Bạn không được quyền gởi trả lời
Bạn không được quyền gởi kèm file
Bạn không được quyền sửa bài

vB code đang Mở
Smilies đang Mở
[IMG] đang Mở
HTML đang Tắt
Chuyển đến
Powered by vBulletin, PhysicsVN Community
Copyright ©2016 All Rights Reserved.